กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พ.ศ.2562

วันที่12 ส.ค. 62 เวลา 07.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่6 สาขานครพนม ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ วัดมหาธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน


กิจกรรมปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ต้นไม้

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่6 สาขานครพนม ร่วมกับ จังหวัดนครพนม กอ.รมน. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง. ผู้นำชุมชน. กำนัน. ผู้ใหญ่บ้าน. ประชาชนตำบลบ้านผึ้ง รวมทั้ง ครูอาจารย์ นักเรียน โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม และโรงเรียนหนองปลาดุก เข้าร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ ภายใต้โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาให้คนอยู่ร่วมป่าอย่างยืนโดยมี พันเอกชัยพฤกษ์ กองสมบัติ รองผอ.กอ.รมน.เป็นประธานเปิดและผอ.สจป.ที่6 สาขานครพนม(นายบุญสื […]


ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัตงานของหน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ที่ 2 (กุรุคุ)

วันที่ 26 มิ.ย.62 พล.ท.กิตติศักดิ์ บุญสุข รอง ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.พร้อมคณะได้เดินทาง มาตรวจเยี่ยมและติดตามการปฎิบัติงานของหน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ที่ 2(กุรุคุ) โดยมีนายบุญสืบ สมัครราช ผอ.สจป.ที่ 6 สาขานครพนมนายศึกษาพร สุนทรเกตุ ผอ.ศูนย์ป่าไม้นครพนม นายศราวุธ บุญเกื้อ ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า นายไพฑูลย์ บุญสุขวีระวัฒน์ ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ นายกิตติพันธ์ จันนนท์ หน.หน่วยฯ นพ.2(กุรุคุ) และ จนท.หน่วยฯ นพ.1(พนอม) จนท.หน่วยฯ นพ.2(กุรุคุ) ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฎิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบ


อบรมครูกล้าไม้

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นำโดยนายบุญสืบ สมัคราชพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการเข้าอบรมโครงการครูกล้าไม้ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านางัวราษฐรังสรรค์ โดยมีนักเรียนเข้าร่วม 120 คน


การเตรียมพื้นที่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 17 มิ.ย.62 นายบุญสืบ สมัครราช ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม พร้อมด้วยนายสราวุฒิ บุญเกื้อ ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ออกไปเตรียมพื้นที่จัดงานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณสวนสุขภาพศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม และออกสื่อประชาสัมพันธ์โครงการร่วมกับคลังจังหวัดนครพนม ธกส.นครพนม ธนาคารกรุงไทย สาขานครพนม ศุลกากรนครพนม และส่วนราชการอื่น เพื่อจัดพิธีในวันพุธที่ 19 มิ.ย.62 เวลา 07.00 น.


ตรวจยึดพื้นที่การกระทำผิดพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507

วันนี้ 4 มิ.ย.2562 เวลา 10.00 น.เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สน.4(เมือง)ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สน.2(วาริช-พรรณา,เจ้าหน้าที่ชุดปฎิบัติการพิเศษป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม,เจ้าหน้าที่วนอุทยานภูผาแด่น ได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ พิกัด 48Q 0402503 UTM 1883897 คำนวณพื้นที่ได้ 12-0-33 ไร่ ข้อกล่าวหากระทำความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตร 54,มาตรา 55 และกระทำความผิด พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 เหตุเกิดที่ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าภูล้อมข้าว-ป่าภูเพ็ก […]