ร่วมประชุมหารือแนวทางและวางแผนและศึกษาความเหมาะสมของสถานที่ที่จะใช้จัดงาน ในการจัดงานกฐินพระราชทานกรมป่าไม้ ประจำปี 2564