พิธีมอบธงสัญญาลักษณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ นำโดยนายบุญสืบ สมัครราช ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนมได้จัดพิธีมอบธงสัญญาลักษณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านป้องกันปราบปราม

วันที่ 23 ก.ย.62 เจ้ากน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้นครพนม เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านป้องกันปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ณ บริเวณหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นพ.2(กุรุคุ) โดยมี พ.อ.ชัยพฤกษ์ กองสมบัติ รอง ผอ.รมน.นพ.(ท) และนาย บุญสืบ สมัครราช ผอ.สปจ.ที่ 6 สาขานครพนม เป็นประธานปล่อยแถวพิธีดังกล่าว


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พ.ศ.2562

วันที่12 ส.ค. 62 เวลา 07.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่6 สาขานครพนม ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ วัดมหาธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน


กิจกรรมปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ต้นไม้

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่6 สาขานครพนม ร่วมกับ จังหวัดนครพนม กอ.รมน. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง. ผู้นำชุมชน. กำนัน. ผู้ใหญ่บ้าน. ประชาชนตำบลบ้านผึ้ง รวมทั้ง ครูอาจารย์ นักเรียน โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม และโรงเรียนหนองปลาดุก เข้าร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ ภายใต้โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาให้คนอยู่ร่วมป่าอย่างยืนโดยมี พันเอกชัยพฤกษ์ กองสมบัติ รองผอ.กอ.รมน.เป็นประธานเปิดและผอ.สจป.ที่6 สาขานครพนม(นายบุญสื […]


ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัตงานของหน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ที่ 2 (กุรุคุ)

วันที่ 26 มิ.ย.62 พล.ท.กิตติศักดิ์ บุญสุข รอง ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.พร้อมคณะได้เดินทาง มาตรวจเยี่ยมและติดตามการปฎิบัติงานของหน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ที่ 2(กุรุคุ) โดยมีนายบุญสืบ สมัครราช ผอ.สจป.ที่ 6 สาขานครพนมนายศึกษาพร สุนทรเกตุ ผอ.ศูนย์ป่าไม้นครพนม นายสราวุฒิ บุญเกื้อ ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า นายไพฑูลย์ บุญสุขวีระวัฒน์ ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ นายกิตติพันธ์ จันนนท์ หน.หน่วยฯ นพ.2(กุรุคุ) และ จนท.หน่วยฯ นพ.1(พนอม) จนท.หน่วยฯ นพ.2(กุรุคุ) ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฎิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอ […]


อบรมครูกล้าไม้

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นำโดยนายบุญสืบ สมัคราชพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการเข้าอบรมโครงการครูกล้าไม้ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านางัวราษฐรังสรรค์ โดยมีนักเรียนเข้าร่วม 120 คน