ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้า mini grid แบบรวมศูนย์ และระบบผลิตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ (พพ.-กทอ.๖๔-๐๐๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้า mini grid แบบรวมศูนย์ และระบบผลิตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ (พพ.-กทอ.๖๔-๐๐๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

1. ประกาศสบเมย 2

2. tor สบเมย 2

3. ปร4-5 อ.สบเมย

4. REV-ระบบผลิตไฟฟ้า MINI GRID แบบรวมศูนย์ (3)

5. ระบบผลิตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพลังงานแสง

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น