ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้า mini grid แบบรวมศูนย์ และระบบผลิตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ (พพ.-กทอ.๖๔-๐๐๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้า mini grid แบบรวมศูนย์ และระบบผลิตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ (พพ.-กทอ.๖๔-๐๐๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

1. ประกาศแม่สะเรียง 1

2. tor แม่สะเรียง 1

3. ปร.4-5 อ.แม่สะเรียง

4. REV-ระบบผลิตไฟฟ้า MINI GRID แบบรวมศูนย์ (3)

5. ระบบผลิตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพลังงานแสง

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น