แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 18 ตุลาคม 2561


หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.6 (อำเภอสบเมย) ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่

วันที่  17  ตุลาคม  2561 นายอำนวย ยอดคำ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.6 (อำเภอสบเมย) ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน”  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนล่องแพวิทยา บ้านสบโขง หมู่ 10 ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน