แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: มีนาคม 2561


ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่1 สาขาแม่ฮ่องสอน

ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่1 สาขาแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างขออนุมัติจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า ระยะทาง 120 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)