แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: พฤศจิกายน 2560


ต้นมหาพรหมราชินี

  “มหาพรหมราชินี”Mitrephora sirikitiae Weerasooriya, Chelermglin & R.M.K. Saunders ราชินีแห่งพฤกษา ได้รับพระราชทานพระราชานุญาติจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้อัญเชิญพระนามาภิไธย สถานะการอนุรักษ์ เสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพันธุ์ เป็นไม้วงศ์กระดังงา ชนิดใหม่ของโลก อยู่ในบริเวณที่แคบๆ ของยอดเขาสูงชัน ในเขตป่าดิบเขา ในระดับความสูงมากว่า 1,100 เมตร ที่มีสภาพลมแรง และอากาศหนาวเย็นจัดในฤดูหนาว ที่ความชื้นสัมพัทธ์ค่อนข้างสูง ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน นับเป็นพร […]