แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 11 ตุลาคม 2560


ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายรังสรรค์ ขอผล ผอ.ส่วนโครงการพระราชดำริฯ โดยการมอบหมายจาก ผอ.สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ พล.อ.ภานุวัชร นาควงษ์ เลขาธิการสำนักงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ เป็นประธานที่ประชุม และได้นำคณะตรวจพื้นที่รับเสด็จ ณ.ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ ท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน


โครงการสร้างบ้านให้ผู้ประสพภัยน้ำพัดบ้านหายไป

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. องค์กรคณะทำงานร่วมการปฏิบัติงานพัฒนาหมู่บ้านชนบทสนองแนวพระราชดำริ คณะทำงานการรณรงค์สร้างฝายต้นน้ำลำธาร ปลูกหญ้าแฝก ทำแนวกั้นไฟป่าเปียก ปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง และทำแก้มลิง สนองแนวพระราชดำริ ประธาน ท่านพัลลพ สุวรรณมาลิก นำโดย ดร.ยศวีย์ อุ่นคำ ได้ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน นำโดยนายมานพ สายอุ่นใจ และหน. หน่วยฯ มส.14(แม่อุมลอง) หน่วยฯมส.11(แม่ลาน้อย) หน่วยฯมส.30(ห้วยปลาฝา) หน่วยฯ มส.25 (ท่าผาปุ้ม) มอบของบริจาค น้ำ อาหารสำเร็จรูป ข […]