กิจกรรม


วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายกรัณย์พล แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน นายรังสรรค์ ขอผล ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้ พร้อมด้วยบุค […]

สจปที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน


วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยนายกรัณย์พล แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1สาขาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายเล็ก วงษา […]

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช”


วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน นำโดยนายกรัณย์พล แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย […]

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ และแจกกล้าไม้ “วันรักต้นไม้แห่งชาติ” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๐ ปี ...วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน นำโดยนายกรัณย์พล แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย […]

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day”ล้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน


วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายรังสรรค์ ขอผล ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้ นายสุรศักดิ์ นัสบุสย์ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้แม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ สำนักจัดการทรัพยากร […]

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ นายกรัณย์พล แสงทอง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ ...


ประกาศกรมป่าไม้ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ ของหน่วยงาน สังกัดสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ ตามลิ้ง […]

ประกาศกรมป่าไม้ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ ของหน่วยงาน สังกัดสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ระกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพร […]

ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ สามารถตรวจสอบวันเวลา และสถานที่ […]

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน กรมป่าไม้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ