ข่าวสารสำนักวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน เข้าร่วม โครงการ ปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ภายใต้ชื่อ”จิตอาสาพัฒนา บำรุง […]

โครงการจิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561
วันที่  17  ตุลาคม  2561 นายอำนวย ยอดคำ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.6 (อำเภอสบเมย) ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุ […]

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.6 (อำเภอสบเมย) ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่


วันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายรังสรรค์ ขอผล ผอ.ส่วนโครงการพระราชดำริฯ โดยการมอบหมายจาก ผอ.สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา […]

ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี