boyfree2009


ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่1 สาขาแม่ฮ่องสอน

ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่1 สาขาแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างขออนุมัติจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า ระยะทาง 120 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  


ต้นมหาพรหมราชินี

  “มหาพรหมราชินี”Mitrephora sirikitiae Weerasooriya, Chelermglin & R.M.K. Saunders ราชินีแห่งพฤกษา ได้รับพระราชทานพระราชานุญาติจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้อัญเชิญพระนามาภิไธย สถานะการอนุรักษ์ เสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพันธุ์ เป็นไม้วงศ์กระดังงา ชนิดใหม่ของโลก อยู่ในบริเวณที่แคบๆ ของยอดเขาสูงชัน ในเขตป่าดิบเขา ในระดับความสูงมากว่า 1,100 เมตร ที่มีสภาพลมแรง และอากาศหนาวเย็นจัดในฤดูหนาว ที่ความชื้นสัมพัทธ์ค่อนข้างสูง ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน นับเป็นพร […]


ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายรังสรรค์ ขอผล ผอ.ส่วนโครงการพระราชดำริฯ โดยการมอบหมายจาก ผอ.สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ พล.อ.ภานุวัชร นาควงษ์ เลขาธิการสำนักงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ เป็นประธานที่ประชุม และได้นำคณะตรวจพื้นที่รับเสด็จ ณ.ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ ท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน


โครงการสร้างบ้านให้ผู้ประสพภัยน้ำพัดบ้านหายไป

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. องค์กรคณะทำงานร่วมการปฏิบัติงานพัฒนาหมู่บ้านชนบทสนองแนวพระราชดำริ คณะทำงานการรณรงค์สร้างฝายต้นน้ำลำธาร ปลูกหญ้าแฝก ทำแนวกั้นไฟป่าเปียก ปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง และทำแก้มลิง สนองแนวพระราชดำริ ประธาน ท่านพัลลพ สุวรรณมาลิก นำโดย ดร.ยศวีย์ อุ่นคำ ได้ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน นำโดยนายมานพ สายอุ่นใจ และหน. หน่วยฯ มส.14(แม่อุมลอง) หน่วยฯมส.11(แม่ลาน้อย) หน่วยฯมส.30(ห้วยปลาฝา) หน่วยฯ มส.25 (ท่าผาปุ้ม) มอบของบริจาค น้ำ อาหารสำเร็จรูป ข […]


โครงการแหล่งน้ำในไร่นาฯ

สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน ขอฝากประชาสัมพันธ์ให้แก่เกษตรกรที่มีความต้องการขุดแหล่งน้ำในไร่นอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร โดยมีรายละเอียดโครงการฯพร้อมทั้งหลักเกณฑ์และใบคำขอตามเอกสารแนบ หากเกษตรกรท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน ในวันและเวลาราชการโทรศัพท์05361185    


โครงการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาลในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

วันที่ 10 ต.ค.2560เวลา9.00น. ข้าพเจ้านายแสงสุข ชะพ นายช่างสำรวจชำนาญงาน เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ เข้าร่วมประชุมสภาตำบลแม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อ ชี้แจงโครงการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อขอความเห็นชอบขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าจากสภาตำบล


แจกจ่ายข้าวเปลือกานแม่เตี๋ยไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านแม่ลางิ้ว

วันนี้ 6 ต.ค.60 เจ้าหน้าที่หน่วยฯ มส.30(ห้วยปลาฝา) และ มส.11(แม่ลาน้อย) ได้ร่วมกันออกทำงานให้ความช่วยเหลือขนย้ายข้าวเปลือก ตามที่กำนันตำบลท่าผาปุ้มได้ร้องขอขอความร่วมมือ โดยทำการขนย้ายข้าวเปลือก ประมาณ 200 ถัง จากบ้านแม่เตี๋ยไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านแม่ลางิ้ว ครั้งที่ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก ครับ นายอภิชัย มณีธร รก.หน.หน่วยฯ/รายงาน  


พิธีเปิด กิจกรรมชุมชนสร้างฝายเพื่อพ่อ ปลูกป่าเพื่อแม่

วันนี้6 ต.ค.2560 หน่วยฯมส.25(ท่าผาปุ้ม) ได้เข้าร่วมงานพิธีเปิด กิจกรรมชุมชนสร้างฝายเพื่อพ่อ ปลูกป่าเพื่อแม่ ณ.ป่าต้นน้ำห้วยมะไฟ หมู่4 ต.ท่าผาปุ้ม. อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ฝายมีชีวิต นายนิพนธ์วรนามหัวหน้าหน่วยรายงาน


การประชุมรับหมอบนโนบายการทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวนยการส่วนป้องกันรักษาป่า , ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ , ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ , ผู้อำนวยการส่วนพระราชดำริและกิจการพิเศษ เข้าร่วมการประชุม เช้านี้ video conference เรื่องการประชุมรับหมอบนโนบายการทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน