ติดต่อเรา

กรมป่าไม้ (สำนักกฎหมาย) 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900

โทร.025614292 ต่อ

    • ส่วนอำนวยการ                             = 5670
    • ส่วนสืบสวนสอบสวน                     = 5669
    • ส่วนกฎหมายและนิติกรรมสัญญา   = 5211 และ 5667
    • ส่วนคดี และส่วนคดีปกครอง          = 5603

เบอร์ โทร/โทรสาร 025615305

                           Ω แผนที่กรมป่าไม้(คลิก)