ติดต่อเรา

กรมป่าไม้ (สำนักกฎหมาย) 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900

  โทร.025614292 ต่อ

  ผอ.สำนักกฎหมาย                            – 5670

           ส่วนอำนวยการ                                  – 5668

           ส่วนสืบสวนสอบสวน                         – 5669

           ส่วนวิเคราะห์และนิติกรรมสัญญา    – 5211 และ 5667

           ส่วนคดีทั่วไป                                     – 5603

           ส่วนคดีปกครอง                                – 5603

เบอร์ โทร/โทรสาร 025615305

                           Ω แผนที่กรมป่าไม้(คลิก)