ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับงานเสมียนทนายและทำสารบบความ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564-31 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

การจำหน่ายพัสดุ จำนวน 25 รายการ ด้วยการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยเจรจาตกลงกัน (ครั้งที่ 2)