ประกาศ

2 comments

  • กรณีการยื่นคำขอตามกฎกระทรวงนี้ มีความเห็นว่าการยื่นคำขอควรยื่นที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท้องที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ และกรณีการยื่นคำขอที่อำเภอ เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ประจำอำเภอ และเจ้าหน้าที่ของอำเภอไม่มีความชำนาญด้านการป่าไม้ ประกอบกับ สนง.ทสจ. ไม่มีโครงสร้างหน่วยงานในระดับอำเภอ

  • ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สนง.ทสจ.ลำพูน

    เห็นควรแก้ไข… อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา … จากเดิม “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ขอแก้ไขเป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *