ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านโนนมี้ หมู่ที่ 2 ในโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศาลาวัดบ้านโนนมี้ หมู่ที่ 2 ต.บัวค้อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม

» Read more