ตรวจสอบระบบพิทักษ์ไพร ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน ๐ – ๑ – ๗๕ ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงขี้เหล็ก ท้องที่บ้านนาคำ หมู่ที่ ๔ ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more

แจกจ่ายกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มให้หน่วยงานราชการ ศาสนสถานและประชาชน

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กุดรัง ตรวจสอบพื้นที่กรณีได้รับแจ้งจากกรมป่าไม้ว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดรัง ท้องที่ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

» Read more
1 2