กิจกรรมเผยแพร่แนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ชุมชนบ้านจัมปาศรี ม.9 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.ร้อยเอ็ด

» Read more

กิจกรรมเผยแพร่แนวพระราชดำริ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ (กิจกรรมครูป่าไม้) ณ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

» Read more