หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูผาม่าน ได้มอบหมายคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม และจัดนิทรรศการ แจกไอศครีม และขนม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ บริเวณด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

» Read more

ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ บริเวณบึงพลาญชัย อ.เมือง จ.รัอยเอ็ด

» Read more