เหยี่ยวไฟและคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมฯไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ต.ขวาว และ ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

» Read more

ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด ปฏิบัติภารกิจร่วมกับศูนย์ควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียวเหนือ มอบอาหาร น้ำดื่ม ให้กับพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย บ้านคุ้งสะอาด หมู่ 5 ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

» Read more

ร่วมกันแจกเครื่องอุปโภค บริโภค, ขนย้ายสิ่งของ, ทำความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ำท่วม ในท้องที่บ้านกุดอ้อ และบ้านสุขสวัสดิ์ ตำบลหลุบ อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาฬสินธุ์

» Read more