ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการที่ดินป่าไม้เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ณ โรงแรมธารามันตราชะอำรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.4 (คำอาฮวน) ร่วมกันตรวจยึดไม้พะยูงแปรรูป ถากกลม จำนวน 12 ท่อน/เหลี่ยม ปริมาตร 0.30 ลบม. บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ม.4 บ.นาห้วยกอก ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคามออกตรวจสอบรับรองผลการดำเนินการปลูกหรือบำรุงรักษาต้นไม้ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 (ศสส.2) พื้นที่ปลูกป่าปีที่2 และปีที่ 3 ในท้องที่อำเภอเมือง และอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

ร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลถ่มน้ำชี ครั้งที่ 1 (ระดับลุ่มน้ำ) ณ ห้องประดับเดือน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more