หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสวนกวาง ได้ตรวจการเปลี่ยนแปลงสภาพป่า และเป้าหมายพื้นที่บุกรุกทำลายป่า ปี พ.ศ.2562

» Read more