วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยนายสุวิชา สีชาเหง้า ผอ.ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้มัญจาคีรี โดยได้ให้ความรู้แนวทางการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า การปฏิบัติหน้าที่เวรยามในหน่วยฯ ระเบียบในการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรค์ในหน่วยงาน การร่วมมือกันพัฒนาหน่วยงาน รวมถึงความสามัคคีในการปฏิบัติงาน ให้แก่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้มัญจาคีรี

» Read more

เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสวนกวาง เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) เจ้าพนังานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาส่วนแยกอุบลรัตน์ และเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร่วมกันหาแนวทางการตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างร้านอาหาร ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าโสกแต้ ท้องที่บ้านแก่งศิลา หมู่ที่ 9 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น กรณีผู้ประกอบการร้านอาหารนำเอกสารสิทธิ์ ส.ค.1 มาแสดงสิทธิ์การครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน

» Read more

โครงการฟื้นฟูป่าหนองเหมือดแอ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด องค์การริหารส่วนตำบลกำแพง พร้อมผู้นำและตัวแทนชุมชนตำบลกำแพง ได้ร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในพื้นที่ตำบลกำแพง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more