เข้าร่วมการประชุมเพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงภายใน ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กุฉินารายณ์ ได้เข้าร่วมประชุมที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เพื่อร่วมกันหาพื้นที่ทำฝายชะลอน้ำ โดยมีนายพันศักดิ์ กลุ่มดวง นายอำเภอนาคู เป็นประธาน…

» Read more

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ “ตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ” ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ชลพฤษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) เป็นประธาน

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห. 2 (ดงหลวง) ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกกตูม เจ้าหน้าที่ ตชด. ประจำศูนย์ฯ บางทราย และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กกตูม ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ ศูนย์สาธิตพันธุกรรมพืช บ้านปากช่อง ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

» Read more

หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าขอนแก่น ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่าในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน

» Read more

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้ออกสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริการของกรมป่าไม้ ท้องที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดขอนแก่น และร่วมพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ ป่านางิ้วนาโพธิ์ ท้องที่จังหวัดขอนแก่น

» Read more

1 2