ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบข่อเท็จจริงพิสูจน์การอยู่อาศัย ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงระแนง

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห. 2 (ดงหลวง) ร่วมเข้าทำการตรวจสอบกรณีศูนย์ดำรงธรรม อ.ดงหลวง ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากนายลัก เชื้อคำฮด เรื่อง ขอความช่วยเหลือถูกบุกรุกล้ำแนวเขตที่ดิน กับนายบุญชู เชื้อคนแข็ง ท้องที่บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ 14 ต. กกตูม อ. ดงหลวง จ.มุกดาหาร คณะเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าทำการไกล่เกลี่ยและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อพิพาทให้ทั้งสองฝ่ายได้เข้าใจและยินดีทำตามข้อตกลง

» Read more