วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ดได้ร่วมประชุมหารือเพื่อการเสริมสร้างพลังกลไกและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองระดับจังหวัด

» Read more