วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 23.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7(ขอนแก่น) โดยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.1(คำป่าหลาย) ตรวจยึดไม้พะยูงแปรรูป/ไม้ชิงชันแปรรูป จำนวน 43 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.24 ลบ.ม. คิดประเมินมูลค่าความเสียหายเป็นเงิน 12,000 บาท ฐานความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 ม.48,70

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.2 (ดงหลวง) ได้ดำเนินการทวงคืนผืนป่าคดีบุกรุกป่าสงวนแแห่งชาติ จำนวน 10 – 3 – 17 ไร่

» Read more

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบ VDO Conference

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคามพร้อมหน่วยป้องกันและพัฒนาการป่าไม้กุดรัง ได่ร่วมประชุมคอนเฟอเรนท์เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม

» Read more

หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าขอนแก่น ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นพนักงานดับไฟป่าประจำหน่วยฯ

» Read more

ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์งานเทศกาลไหมนานาชาติฯ ณ องค์พระธาตุศิโรดมขอนแก่น และอนุสาวรีย์พระบรมรูปบรมรูปรัชกาลที่ 5

» Read more