หน่วยป้องกันรักษาป่าที ขก.5 (ภูผาม่าน) ร่วมออกตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การบุกรุกพื้นที่ป่าชุมชน เพื่อก่อสร้างที่พักอาศัย ณ บริเวณบ้านซำจำปา หมู่ที่ 6 ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ร่วมกับเครือข่ายป่าชุมชนตำบลหนองเหล็ก, องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็กและอำเภอโกสุมพิสัย ได้ร่วมจัดเตรียมสถานที่และกล้าไม้เพื่อนำไปปลูกและแจกจ่ายแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน ตามโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม

» Read more