หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากาฬสินธุ์ ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.กาฬสินธุ์ เพื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมไฟป่า ในช่วงฤดูกาลที่จะเกิดขึ้นนี้

» Read more