วันที่ 13 พฤษจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าคันโทร่วมกันออกติดตามสงเคราะห์ครัวเรือนยากจน ตามโครงการคนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครใว้ข้างหลัง Kalasin Happiness  Model ระยะที่ 3

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าคันโท ร่วมออกติดตามสงเคราะห์ครัวเรือนยากจน ตามโครงการคนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครใว้ข้างหลัง Kalasin Happiness Model ระยะที่ 3 ที่บ้านชัยศรีสุข หมู่ที่ 6 บ้านดงจันทร์ หมู่ที่ 7 และบ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 6 ครัวเรือนยากจนจำนวน 6 ราย ประกอบด้วย 1.นายโพธิ์ เจตะนา อายุ 82 ปี อาศัยอยู่กับภรรยาและลูกชาย ตรวจแนะนำปัญหาสุขภาพมีปัญหาด้านสุขภาพหูได้ยินไม่ชัดเจน ภรรยาป่วยเป็นโรคเบาหวาน หอบหืดและเป็นต้อกระจก รพ.สต.ยางอู้ม ประสานส่งตัวไปรักษาที่ รพ.กาฬสินธุ์ มีลูกชายทำหน้าที่ดูแลพ่อแม่

» Read more