หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.2 (โคกหลวง) ออกสำรวจพื้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพป่า ปี 2559-2560 ท้องที่รับผิดชอบป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวง จำนวน 9 แปลง

» Read more