ร่วมให้การช่วยเหลือราษฎรที่ประสพอุทกภัยน้ำท่วมจากพายุฝน ทำให้ฝายกั้นน้ำลำห้วยบังอี่ ท้องที่บ้านบุ่ง หมู่ 4,5 ต.ภูวง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ขาดเป็นบริเวณกว้าง

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองสูง ร่วมกับอำเภอหนองสูง,องค์การบริหารส่วนตำบลภูวง,จิตอาสาอำเภอหนองสูง และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกหญ้าแฝกเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณฯ ตามโครงการ”จิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ”

» Read more

ร่วมประสานแผนการบินตรวจสภาพป่า ประจำเดือน มีนาคม 2562 ในเขตพื้นที่ควบคุมรับผิดชอบของหน่วยฯ และในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน,ป่าสงวนฯป่าดงภูสีฐาน,ป่าสงวนฯป่าดงบังอี แปลง 1 และป่าสงวนฯป่าดงด่านแย้ ท้องที่ อ.หนองสูง,อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร และ อ.กุฉินารายณ์,อ.เขาวง,อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองสูง ได้เข้าร่วมประชุมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดทั้งการทวงคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองสูง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปทส.กก.3,เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย ชป.รส.อ.หนองสูง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอหนองสูง ได้สนธิกำลังออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ตรวจพบการกระทำผิดได้ 1 ราย

» Read more

วันที่ 1 มกราคม 2562 หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองสูง ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ได้ตั้งจุดตรวจ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 ณ หน่วยบริการประชาชนบ้านหนองแต้ ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

» Read more

1 2