ออกร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ พร้อมชี้แจงขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการป่าชุมชนกับกรมป่าไม้และกฎหมายป่าไม้เบื้องต้นที่ควรทราบแก่ประชาชน

» Read more

ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ณ บริเวณโรงเรียนบ้านมะกอก ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

1 25 26 27