ร่วมการประชุมรับมอบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) และติดตามการดำเนินการตรวจสอบภารกิจที่สำคัญของกรมป่าไม้ ผ่านระบบ Vdo Conference กรมป่าไม้

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคามออกตรวจสอบรับรองผลการดำเนินการปลูกหรือบำรุงรักษาต้นไม้ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 (ศสส.2) พื้นที่ปลูกป่าปีที่2 และปีที่ 3 ในท้องที่อำเภอเมือง และอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม (ชั้น 4)

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้ออกไปร่วมกับเจ้าหน้าที่ ที่จัดส่งกล้าไม้จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) เพื่อแจกจ่ายกล้าไม้ให้กับเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 ในท้องที่ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย ตำบลนาโพธิ์ ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี พ.ศ.2562 เนื่องในโอกาสมหามงคล 28 กรกฎาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครบรอบ 67 พรรษา ณ บริเวณที่ป่าชุมชนที่สาธารณประโยชน์บ้านมะโบ่ ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้ออกส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ โดยได้ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม,อำเภอกุดรัง,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง,ผู้นำชุมชนและราษฎรในพื้นที่ประชุมประชาคมชื้แจงการเข้าร่วมโครงการพุทธอุทยานและตรวจสอบสภาพพื้นที่ในการจัดทำโครงการพุทธอุทยาน ประจำปี 2562 ณ ที่พักสงฆ์โสกขุ่น หมู่ที่ 10 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

1 2 3 4 27