ฝ่ายโครงการพระราชดำริ ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ทำการบำรุงรักษาต้นไม้มงคลพระราชทาน (ต้นรวงผึ้ง) ที่ปลูกอยู่บริเวณ สนามหญ้าหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น มีงานที่ทำได้แก่การตัดหญ้า/วัชพืชที่ขึ้นปกคลุมต้นไม้ การวัดความสูงและอัตราการเจริญเติบโตของต้นไม้ การตรวจเช็คระบบการให้น้ำกับต้นไม้ การกวาดเก็บใบไม้ที่ร่วงหล่นใส่ในเสวียนรอบต้นไม้ที่อยู่โดยรอบ ซึ่งเป็นการดูแลรักษาประจำทุก ๆ สัปดาห์

» Read more

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

» Read more

ตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้พระราชทานประจำรัชกาลที่ 10)

» Read more

ร่วมการประชุมรับมอบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) และติดตามการดำเนินการตรวจสอบภารกิจที่สำคัญของกรมป่าไม้ ผ่านระบบ Vdo Conference กรมป่าไม้

» Read more

ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น

» Read more

ร่วมกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดงานกิจกรรมดังกล่าว สถานที่ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง บ้านห้วยถ้ำเต่า หมู่ที่ 8 ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

» Read more

1 2 3 8