ร่วมกันเป็นพยานศาลจังหวัดขอนแก่น ระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น(โจทก์) กับ นายจรัญ วงคำชัย(จำเลย) กรณี บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสวนกวาง ท้องที่บ้านห้วยหินลาด ม.7 ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น พื้นที่ถูกบุกรุก จำนวน 25-1-93 ไร่

» Read more

ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ร่วมกับหน่วยงานราชการ นักเรียน พ่อค้า ประชาชนชาว ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ณ โรงเรียนคำแคนวิทยายน ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

» Read more

ร่วมกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ร่วมกับหน่วยงานราชการ นักเรียน พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอภูเวียง ณ.ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายประจักร์ ไชยกิจ นายอำเภอภูเวียงเป็นประธานในพิธี

» Read more

สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น ได้เป็นวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพาะชำกล้าไม้เพื่อปลูกป่านิเวศให้กับประชาชนทั่วไปและนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านเกิ้ง ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูเวียง ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมกับอำเภอเวียงเก่า อุทยานแห่งชาติภูเวียง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราช ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันปลูกป่า ทำความสะอาด ณ วัดป่ามกุฎวิมุติคีรี (วัดภูขาด) ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธารในพิธี

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสวนกวาง โดยการอำนวยการของ นางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง มอบหมายให้ นายสำเริง โสบุญมา ปลัดอำเภอ จัดทำบันทึกข้อตกลงกรณีเตาเผาถ่านสร้างปัญหาความเดือดร้อนทางมลพิษ และมีบางรายลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสวนกวางเพื่อทำการเผาถ่าน ซึ่งเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสวนกวางและฝ่ายปกครองอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ ได้ทำการออกตรวจสอบบริเวณที่มีการทำเตาเผาถ่าน จำนวน 4 จุด

» Read more

1 2 3 4 5 25