ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “ชุดปฎิบัติการ คทช.อำเภอในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ” ณ โรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

» Read more

ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ออกดำเนินการตรวจรับรองผลการปลูกต้นไม้ กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 และออกดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม่เศรษฐกิจ

» Read more

กิจกรรมเปิดตัวรุกขมรดกของแผ่นดิน ต้นมะเดื่อกวาง พร้อมร่วมแจกกล้าไม้ให้ผู้เข้าร่วมงาน จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่นจำนวน 1,000 ต้น

» Read more

1 23 24 25