ติดตามผลกิจกรรมปลูกและบำรุงรักษาป่าในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยนางกฤษณา จตุรสุขสกุล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ พร้อมด้วยนางสายสุดาโม้ทอง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ ติดตามผลกิจกรรมปลูกและบำรุงรักษาป่าในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์, กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ของสถานีเพาะชำกล้าไม้ร้อยเอ็ด, กิจกรรมเรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชนของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด

.

.


แปลงปลูกซ่อม และบำรุงป่า ริดกิ่ง ถางหญ้า


สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด


แปลงไม้พะยุง

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กุฉินารายณ์ ได้เข้าร่วมประชุมที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เพื่อร่วมกันหาพื้นที่ทำฝายชะลอน้ำ โดยมีนายพันศักดิ์ กลุ่มดวง นายอำเภอนาคู เป็นประธาน…

» Read more

ฝึกอบรมโครงการ กศน.ห้วยผึ้ง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายเสรี วิเศษดี ผู้อำนวยการการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยผึ้ง เป็นประธานในพิธีเปิด

» Read more

ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบข่อเท็จจริงพิสูจน์การอยู่อาศัย ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงระแนง

» Read more

พิธีปิด และมอบใบประกาศนียบัตร การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2562 ให้แก่เทศบาลตำบลภูปอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

» Read more

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้ เข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

» Read more

1 2 3 4 5 22