ร่วมการประชุมรับมอบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) และติดตามการดำเนินการตรวจสอบภารกิจที่สำคัญของกรมป่าไม้ ผ่านระบบ Vdo Conference กรมป่าไม้

» Read more

หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าและศูนย์ป่าไม้ เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

» Read more

หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าและศูนย์ป่าไม้ เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าคันโท เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาฬสินธุ์ และพนักงานบริษัท Sinet ออกไปดำเนินการ สำรวจ ตรวจสอบ ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 กรณี สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

» Read more

ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าคันโท เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยฯ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาฬสินธุ์ และพนักงานบริษัท Sinet ออกไปดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 กรณี สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อดำเนินโครงการจัดให้มีสัญญานโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบและโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล

» Read more

ศูนย์​ป่าไม้​กาฬสินธุ์​ หน่วย​ป้อง​กันและ​พัฒนา​ป่าไม้​กุฉินารายณ์ ​ร่วมกับ​เจ้า​หน้าที่​ส่วนจัดการที่ดิน นายวิรัตน์ หลังโนนโพธิ นายช่างสำรวจชำนา​ญ​งาน และนายถวัลย์ นพเก้า นายช่าง​สำรวจ ผู้ใหญ่บ้านกุดหว้าพร้อมด้วยชาวบ้านกุดหว้า หมู่ที่ 13 เข้าร่วมประชุม ณ ศาลา​ smL ประจำหมู่บ้าน ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์​ การปฏิบัติงานกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

» Read more

1 2 3 4 22