ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

กิจกรรมส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสวนกวาง เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) เจ้าพนังานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาส่วนแยกอุบลรัตน์ และเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร่วมกันหาแนวทางการตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างร้านอาหาร ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าโสกแต้ ท้องที่บ้านแก่งศิลา หมู่ที่ 9 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น กรณีผู้ประกอบการร้านอาหารนำเอกสารสิทธิ์ ส.ค.1 มาแสดงสิทธิ์การครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ “ตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ” ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ชลพฤษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) เป็นประธาน