หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พนมไพร ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน ๙ – ๑ – ๐๐ ไร่ ไม้กระยาเลย จำนวน ๑ กอง รถยนต์กระบะบรรทุก จำนวน ๑ คัน เลื่อยโซ่ยนต์ขนาดบาร์ ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง เขตป่าสาธารณประโยชน์ดงสว่าง ท้องที่บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

วันศุกรที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด โดยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พนมไพร ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมกันตรวจสอบระบบพิทักษ์ไพร รหัส C-RET-๒๕๖๓-๐๐๐๓ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จากการตรวจสอบ
๑.ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน ๙ – ๑ – ๐๐ ไร่ ไม้กระยาเลย จำนวน ๑ กอง รถยนต์กระบะบรรทุก จำนวน ๑ คัน เลื่อยโซ่ยนต์ขนาดบาร์ ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง คิดเป็นค่าเสียหาย ๑,๐๕๒ บาท
๒.จับกุมตัวผู้กระทำผิด จำนวน ๔ คน
๓.ผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ มาตรา ๕๔ ฐานก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา ๑๑ ฐานทำไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต
๔.เหตุเกิดในเขตป่าสาธารณประโยชน์ดงสว่าง ท้องที่บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น