ร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างเคริอข่ายค่ายเยาวชนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วยการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาสื่งแวดล้อมกับการจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืน หัวข้อ ล้อมรั้วรักษ์ป่า เพื่อชีวาของชุมชน การปลูกต้นไม้ การเรียนรู้เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ของต้นไม้ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านป่าพร้าว ตำบลหนองมะเขือ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยนายประจัน ดาวังปา เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ไปร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างเคริอข่ายค่ายเยาวชนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วยการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาสื่งแวดล้อมกับการจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืน หัวข้อ ล้อมรั้วรักษ์ป่า เพื่อชีวาของชุมชน การปลูกต้นไม้ การเรียนรู้เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ของต้นไม้ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านป่าพร้าว ตำบลหนองมะเขือ โดยมีนายอำเภอพล นายก อบต.หนองมะเขือ คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน บ้านหนองมะเขือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน และเยาวชน จากโรงเรียนในพื้นที่ รวมจำนวน 200 คน


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *