ระบบเว็บไซต์ใหม่

เกี่ยวกับระบบเว็บไซต์กรมป่าไม้บน G-Cloud


ข้อแตกต่างระหว่าง เรื่อง และหน้า

ผู้ที่ใช้ WordPress เป็นครั้งแรกอาจสงสัยว่าเรื่อง (post) และหน้า (page) ซึ่งสามารถใช้เผยแพร่เนื้อหาได้เหมือนๆ กันนั้น แตกต่างกันอย่างไร เมื่อใดควรใช้เรื่อง และเมื่อใดควรใช้หน้า ขอสรุปข้อแตกต่างไว้ดังนี้


การจัดการหมวดหมู่

ในเว็บไซต์หนึ่งๆ อาจมีเนื้อหาได้หลายประเภท การจัดการหมวดหมู่เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงเนื้อหาที่ตนต้องการได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ผู้ควบคุมเว็บและผู้ตรวจทานสามารถจัดการหมวดหมู่ได้ผ่านเมนู เรื่อง › หมวดหมู่ ในหน้าควบคุม


การจัดการความคิดเห็น

ในแต่ละหน้าหรือบทความ อาจมีการแสดงความเห็นจากสมาชิกหรือผู้เยี่ยมชม ในรูปของคำถาม คำวิจารณ์ หรือข้อคิดเห็น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เขียนและผู้อ่านอื่นๆ เป็นอย่างมาก แต่บางครั้งอาจมีการแสดงความเห็นในเชิงที่ไม่สร้างสรรค์นัก เช่น การใช้ถ้อยคำหยาบคาย การดูหมิ่นผู้อื่น การโฆษณาสินค้า ซึ่งต้องได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม


วิธีใช้เครื่องมือจัดรูปแบบเนื้อหาเบื้องต้น 2

ในขณะที่สร้างหรือแก้ไขเรื่อง/หน้าใหม่ ผู้เขียนจะพบกับส่วนที่ใช้สำหรับเขียนเนื้อหา (visual editor) ดังนี้


แนวทางการร่างและเผยแพร่เนื้อหา 1

เนื้อหาซึ่งได้รับการจัดการที่ดี นอกจากจะช่วยให้ผู้อ่านค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายขึ้นแล้ว ยังส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กร และความสวยงามของเว็บไซต์อีกด้วย เพราะฉะนั้นจึงได้มีการกำหนดแนวทางในการร่างและเผยแพร่เนื้อหาไว้ ดังนี้


การตรวจสอบและเผยแพร่บทความ

เมื่อไปที่หน้าเรื่องทั้งหมดแล้วพบเรื่องที่มีคำว่า “รอการตรวจสอบ” กำกับไว้อยู่ด้านหลังชื่อเรื่อง แสดงว่าผู้สนับสนุนเขียนเรื่องดังกล่าวเสร็จแล้ว และต้องการเผยแพร่


การเขียนบทความเพื่อส่งรอการตรวจสอบ 1

ผู้สนับสนุนสามารถเขียนบทความของตนเองเพื่อส่งต่อให้ผู้ตรวจทาน หรือผู้ดูแลระบบตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนจะเผยแพร่บทความได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้:


การเปลี่ยนและกู้คืนรหัสผ่าน

การเปลี่ยนรหัสผ่าน เมื่อ เข้าสู่ระบบ แล้ว สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้โดยการนำเมาส์ไปชี้ไว้ที่ “สวัสดีครับ [ชื่อผู้ใช้]” ซึ่งอยู่บริเวณมุมบนขวาของหน้าเว็บ แล้วกด “แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของฉัน” ในหน้าข้อมูลส่วนตัว ให้เลื่อนลงไปด้านล่างสุดของหน้า จะพบช่อง “รหัสผ่านใหม่” และ “ใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง” ให้ตั้งรหัสผ่านใหม่และกรอกรหัสดังกล่าวลงไปในช่องทั้งสอง จากนั้นกดปุ่ม “อัปเดตข้อมูลส่วนตัว”


การเข้าสู่ระบบและออกจากระบบ

การเข้าสู่ระบบ สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยการพิมพ์ www.forest.go.th/wp-admin ในช่องพิมพ์ url ของเว็บบราวเซอร์ จากนั้นให้กรอก ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบ หรือระบบอัตโนมัติของ WordPress เพื่อเข้าใช้งาน การออกจากระบบ เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว สามารถออกจากระบบได้โดยการนำเมาส์ไปชี้ไว้ที่ “สวัสดีครับ [ชื่อผู้ใช้]” ซึ่งอยู่บริเวณมุมบนขวาของหน้าเว็บ แล้วกด “ออกจากระบบ”