เว็บไซต์ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ต้องขอหยุดการอัปเดต เนื่องด้วยท่านต้องไปดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามข่าวสารการปฏิบัติภารกิจในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นอย่างยิ่งค่ะ

อำนวยพร  ชลดำรงค์กุล

1 2 3 484