แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 15 ตุลาคม 2021


ประชุมหารือแผนการใช้เว็บแอปพลิเคชั่นมือถือสำหรับการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายป่าไม้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจ