การรายงานการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้


สรุปรายงานการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้

1. หนังสือกรมป่าไม้

2.อุตสาหกรรมไม้ (ทั้งประเทศ)

3.รายงานการส่งข้อมูล (76 จังหวัด) ปี 2560

4.รายงานการส่งข้อมูล (76 จังหวัด) ปี 2561

5.รายงานการอนุญาตและการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2562