English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

พิธีเปิดงานมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ 4 ภาคใต้
ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562

alt
 

             

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ 4 ภาคใต้ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารกระทรวงฯ ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้

ในโอกาสนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ได้มอบประกาศเกียรติคุณ โล่รางวัลให้กับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) ดีเด่น มอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนในท้องที่ จ.สุราษฎร์ธานี 5 ป่าชุมชน ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านสระแก้ว ป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้ง ป่าชุมชนบ้านวังศิลาดิเรกสาร ป่าชุมชนบ้านอ่างน้ำผุด และป่าชุมชนบ้านวังลาน พร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยตามโครงการจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) มอบหนังสือกรรมธรรม์ผู้พิทักษ์ทางทะเล และมอบเข็มรักษ์ทะเลยิ่งชีพ หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมจัดแสดงให้ความรู้และบริการแก่ประชาชนalt alt alt alt alt alt  alt alt alt
 


กิจกรรมวันที่ 1
             

มหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เริ่มขึ้นแล้ว โดยในวันแรกมีประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียงสนใจเข้าร่วมกว่า 3,000 คน โดยภายในงานมีหน่วยงานในสังกัด ทส. ออกโมบายตั้งจุดบริการ “คลินิก ทส.” ให้บริการประชาชนในพื้นที่พร้อมให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมให้เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน จากการดำเนินการแก้ไขกฎหมาย 13 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของประเทศเพื่อเป็นการสร้างความสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นสำหรับประชาชน

นอกจากนี้ในงานยังเป็นเวทีกลางเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรที่ปลูกไม้เศรษฐกิจได้พบปะเจรจาทางธุรกิจ แลกเปลี่ยนทั้งในด้านความรู้ และด้านการตลาด เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้ และเกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมงาน มีกิจกรรมการเสวนาวิชาการ การจัดนิทรรศการ การประกวดร้องเพลง “ป่าไม้ไมค์ทองคำ” ชิงเงินรางวัล การแสดงดนตรี ตลาดนัดป่าไม้ การออกร้านผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน ผลิตภัณฑ์ไม้จากสวนป่า ร้านค้าจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ร้านค้าจำหน่ายกล้าไม้พันธุ์ดี ซึ่งการจัดงานจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 11.00 – 20.00 น. ตั้งแต่วันนี้ – 10 มี.ค. นี้alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt
 


กิจกรรมวันที่ 2
             

มหกรรม "ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน" ครั้งที่ 4 ภาคใต้ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 2 วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 มีการมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ลงทะเบียนร่วมงาน เป็นทองคำมูลค่า 2 สลึง โดยนายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นผู้มอบ และรางวัลโต๊ะไม้สัก โดยผู้แทนจากสำนักจัดการป่าชุมชน เป็นผู้มอบ

ภายหลังมอบรางวัล มีการเสวนา หัวข้อ “เยาวชน รักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยมีตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมเสวนา การแสดงจากศิลปินนักร้อง หงา คารวาน และโกไข่ การแสดงวงดนตรี ชิงช้าสวรรค์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา และการประกวดร้องเพลง "ป่าไม้ไมค์ทองคำ" ในรอบแรก ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประกวดร้องเพลงทั้งสิ้น 23 คน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะคัดเลือกผู้ผ่านเข้าสู่รอบตัดสินในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ทั้งสิ้น 13 คนalt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt


กิจกรรมวันที่ 3
             

มหกรรม "ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน" ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงานมหกรรม มีกิจกรรมการแสดงดนตรีของวงพยัคฆ์ไพร เพื่อสร้างความเพลิดเพลินแก่ผู้มาเที่ยวชมงาน ในช่วงบ่ายมีการประกวด “ป่าไม้ไมค์ทองคำ” รอบชิงชนะเลิศ โดยมีผู้ที่ผ่านเข้ารอบจำนวนทั้งสิ้น 13 คน ซึ่งทุกคนต่างขับขานบทเพลงสร้างความประทับใจให้แก่คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมงานรับฟังและผลการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ได้ตัดสินให้ผู้ที่ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวพิชาพร สถิตพรบรรพต ชนะเลิศด้วยบทเพลง สุสานคนช้ำและเพลงสยามเมืองยิ้ม ซึ่งเป็นเพลงบังคับในรอบชิงชนะเลิศ ได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางรางวัล รองอันดับ 1 นายพงษ์ณภัทร แก้วปัญญา ได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า 5,000 บาท พร้อมถ้วยราวัล และรองอันดับ 2 นางสาวพิชญธิดา พรหมชาติ ได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า 5,000 บาท พร้อมถ้วยราวัลalt alt alt alt alt alt  alt alt
 
 

รายงานโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

วันที่ : 8 มีนาคม 2562

 
 

สืบค้นข้อมูล

­
­
­

Log in

password? username? Register  

ปฏิทินกิจกรรม

April 2019
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้4871
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้9902
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้61031
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา69216
mod_vvisit_counterเดือนนี้200635
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา347161
mod_vvisit_counterทั้งหมด25898104

ipv6 ready