English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1849

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. และคณะได้ร่วมลงพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อพบปะพระครูสุจิณนันทกิจ เจ้าอาวาสวัดโป่งคำ และราษฎรในพื้นที่ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน (วัดโป่งคำ) ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1846

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ไฟป่าภาคเหนือ และมอบนโยบายเกี่ยวกับ "การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันภาคเหนือ" ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1847

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะเดินทางไปรับฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการสถานการณ์จำลอง "ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหารหมอกควัน จังหวัดลำปาง ณ ศูนย์ War Room แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำปาง เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1848

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีปล่อยกำลังพลเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันไฟป่า และร่วมทำแนวกันไฟ ณ อ่างเก็บน้ำศูนย์ราชการจังหวัดลำปางแห่งที่ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1845

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย รมว.ทส. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1844

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปกท.ทส. ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุมยุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร (พ.ศ. 2561 - 2579) ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1871

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. ได้เป็นประธานการประชุมหารือ การปฏิรูปป่าไม้ ณ ห้องประชุม ชั้น 20 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1843

News image

พลเอกธีรชัย นาควานิช องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และโครงการพระราชดำริใน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1842

News image

พลเอกเอกชัย จันทร์ศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1841

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกิจกรรม ทส.จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณหน้าอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news2010

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมชี้แจงเรื่อง “การเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า” ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news2009

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมป่าไม้ทั้ง 3 ท่าน ร่วมในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรรคต ณ ห้องประชุมอาคารกฤษ สามะพุทธิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news2008

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรรคต ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news2007

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและกล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมป่าไม้ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

1894

News image

กรมป่าไม้ จับมือกับกองทัพบก และ อาจารย์ไข่ มาลีฮวนน่า จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า “ลงมือทำคือคำตอบ”ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ไร่หุบกะพง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1895

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมในกิจกรรมตัดแต่งต้นไม้ตามหลักรุกขกรรม โดยมีดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในกิจกรรมตัดแต่งต้นไม้ตามหลักรุกขกรรม ณ อุทยานเบญจสิริ และ บริเวณถนนสุขุมวิท เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1890

News image

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธี จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศ) ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1893

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสร้างสวนป่า ประจำปี 2561 ระดับภาคกลางและตะวันออก และภาคเหนือ ณ ห้องประชุม สสป. ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

1892

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ผู้อำนวยการส่วนกองการเจ้าหน้าที่ ข้าราชการและพนักงานกรมป่าไม้ จัดกิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่แผ่นดิน" โดยกรมป่าไม้ มอบสิ่งของเครื่องใช้ นม อาหารต่างๆ ณ ศูนย์สงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1891

News image

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมแนวทางการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูป่าต้นน้ำภาคเหนือ และมอบนโยบายการฟื้นฟูป่าตามนโยบายรัฐบาล เมื่อวันวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1888

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับต้น” รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1889

News image

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนากล้าไม้ที่ยั่งยืน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1887

News image

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมการลงพื้นที่ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่พบปะและรับทราบปัญหาของประชาชน ในท้องที่จังหวัดสงขลา ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1885

News image

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะกรรมการฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าวนศาสตร์ 2561 ณ ห้องประชุมกระท่อมวนกร สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวย้อนหลัง

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้

การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันปีใหม่ 
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดกิจกรรมการรับบริการตรวจและทันตกรรม ณ กรมป่าไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขออนุมัติจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ของกรมป่าไม้
การจัดกิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" 
การแจ้งผลการตรวจสุขภาพประจำปี    
แจ้งกำหนดแผนงานการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2561    
การเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ 
หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการปิโตรเลียมและพลังงาน 
เผยแพร่ทุนรัฐบาลอินเดียปี 2560-2561 
แบบสำรวจผู้เข้าร่วมสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 
ขอให้สนับสนุนปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย  
ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับต้น" รุ่นที่ 3
    และหลักสูตร "ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับกลาง" รุ่นที่ 2  
   
กำหนดให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐออกทุกข์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 
ขอข้อมูลผลการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชนด้านต่าง ๆ 
การจัดสรรทุนรัฐบาล (ก.พ.) ตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ผลการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณา
     คัดเลือกข้อเสนอ และกำหนดราคากลาง ของพนักงานจ้างเหมาบริการ
 
ขออนุมัติโครงการพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ
      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต
  

ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี พ.ศ.2560
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต
ขอแจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรมการรับบริการตรวจและรักษาทัตกรรม ณ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ขอเชิญพนักงานและผู้สนใจเข้าร่วมงาน "นิทรรศการแสงจากพ่อสู่ความยั่งยืน"
ขอเชิญร่วมเคารพธงชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันปิยมหาราช 
ขอเสนอการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 
ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ "Eco Innovation Forum 2017" 
การฝึกอบรมหลักสูตร "การป้องกันภัยพิบัติด้านอุทกภัย และการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยของกราป่าไม้"
ผลการตัดสินรางวัลโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2560
ทุนรัฐบาลอิสราเอล หลักสูตร Green Growth:Policy and Economic Measures as Tools for Local and Regional Sustainable Development 
ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง "การบริหารงานสหกรณ์" 
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการ ปั่น ปีน ปลูก รักษ์ป่า รักสุขภาพ สร้างภาคีลดโลกร้อน
การจัดกิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ สำนักจัดการป่าชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2560 
กิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ป้ายนิทรรศการ 2560    
ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ครั้งที่ 2/2560 ในวันพฤหัสบดีท่ี 17 สิงหาคม 2560
 
กรมป่าไม้
สรุปข่าวประจำวันที่ 21 มกราคม 2558
-  เช็กป้ายโฆษณาลักไฟหลวง (ไทยรัฐ 21 ม.ค. 58 หน้า 1,6)
-  รื้อคดีอดีตพระเกษมรุกป่าสงวนฯ (เดลินิวส์ 21 ม.ค. 58 หน้า 14)
-  คอลัมน์เหนือจรดใต้  ยึดคืนพื้นที่นายทุนบุกรุกป่า (ไทยโพสต์ 21 ม.ค. 58 หน้า 6)
-  ชงฟันคดีรุกป่าอดีตพระเกษม (คมชัดลึก 21 ม.ค. 58 หน้า 2,16)
-  Ministry eyes 4 airports for industrial hub
 
(Bangkok Post 21 January 2015 P.4)

-  อดีตพระเกษมเจอดีรุกป่าสงวนฯ (มติชน 21 ม.ค. 58 หน้า 5)
-  เช็กบิลผ้าเหลืองฉาว (โพสต์ทูเดย์ 21 ม.ค. 58 หน้า A4)
-  เชือดเจ้าของป้ายโฆษณาป้อมตร. (เดลนิวส์ 21 ม.ค. 58 หน้า 1,14)
เชือด เกษมอีกรุกป่า (ข่าวสด 21 ม.ค. 58 หน้า 1,15)
-  ฟ้องอาญา-แพ่งโฆษณาบนป้อมตร. (คมชัดลึก 21 ม.ค. 58 หน้า 16)
-  รื้อคดี เกษมสร้างสนามฮ. บุกรุกพื้นที่ป่า
 
(
ASTV ผู้จัดการ  รายวัน 21 ม.ค. 58 หน้า 1,4)

-  พระเกษมจ่อคุกรุกป่า จนท.พร้อมรื้อสำนักสงฆ์ (โพสต์ทูเดย์ 21 ม.ค. 58 หน้า A6)
-  ศรีวราห์กัดไม้เลิกป้อยโฆษณาป้อมตร.! บุกรุกป่า-ใช้ไฟหลวง
 
(สยามรัฐ 21 ม.ค. 58 หน้า 14)

-  คอลัมน์ข่าวสั้นทั่วไทย..ระดมกำลังช่วยดับไฟป่า (เดลินิวส์ 21 ม.ค. 58 หน้า 13)
-  ยึดไม้เถื่อน 3 พันท่อนซุกสำนักสงฆ์ (ไทยโพสต์ 21 ม.ค. 58 หน้า 6)
-  บุกวัดดังกลางป่าภูผายลยึดไม้หวงห้าม (ASTV ผู้จัดการรายวัน 21 ม.ค. 58 หน้า 6)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 20 มกราคม 2558
-  พยัคฆ์ไพรจับรุกป่า 260 ไร่ (มติชน 20 ม.ค. 57 หน้า 12)
-  ทส.แจงจัดสรรที่นำร่อง 503 หมื่นไร่ (เดลินิวส์ 20 ม.ค. 58 หน้า 3)
-  เชียงใหม่คุมเข้มจัด 3 โซน 3 กิจกรรมป้องกันการเผาป่า (แนวหน้า 20 ม.ค. 58 หน้า 15)
-  ส่งตู้สินค้าต้องสงสัยตรวจสอบที่แหลมฉบัง (ASTV ผู้จัดการรายวัน 20 ม.ค. 58 หน้า 6)
-  ตรวจสำนักสงฆ์รุกป่าอุทัยธานี (ข่าวสด 20 ม.ค. 58 หน้า 15)
-  ลุยจัดระเบียบรุก ป่าโคราช’ ‘นดภ.-หน.หน่วยเจอฟ้องกลับ (มติชน 20 ม.ค. 58 หน้า 13)
-  ทั่วไทยข่าวสด..แม่ฮ่องสอน-ยึดไม้เถื่อน (ข่าวสด 20 ม.ค. 58 หน้า 15)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 17-19 มกราคม 2558
-  สอบ 11 รีสอร์ทฉาว จ.เลย (แนวหน้า 18 ม.ค. 58 หน้า 1,10)
-  ภาพข่าว..ทวงคืนผืนป่า (แนวหน้า 17 ม.ค. 58 หน้า 15)
-  ภาพข่าว.. ลุยยึดกำลังทหาร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ (แนวหน้า 17 ม.ค. 58 หน้า 16)
-  3 กรมรักษาป่าจับมือภาคประชาชนแก้บุกรุก
 
(ประชาชาติธุรกิจ 19-21 ม.ค. 58 หน้า 7)

-  ส่อง 4 พื้นที่เป้าหมายจัดการป่า (ประชาติธุรกิจ  19-21 ม.ค. 58 หน้า 7)
-  
คอลัมน์ตระเวนข่าวทั่วไทย..ลุยยึดไม้สักท่อนในป่าสงวนค่า 1.3 ล.
 
(แนวหน้า 17 ม.ค. 58 หน้า 16)

-  
ทส.ประเดิมปีใหม่ยึดรุกป่า 8 พันไร่ (มติชน 17 ม.ค. 58 หน้า 12)
-  กรมป่าไม้จี้นายทุนคืนป่าสงวน (ข่าวสด 19 ม.ค. 58 หน้า 6)
-  คอลัมน์ทั่วทิศเมืองไทย (บ้านเมือง 19 ม.ค. 58 หน้า 14)
-  คอลัมน์ข่าวสั้น...ยึดไม้เถื่อนเขตป่าสลักพระ (ไทยโพสต์ 19 ม.ค. 58 หน้า 10)
-  ตรวจสำนักสงฆ์รุกป่าอุทัยธานี (ข่าวสด 19 ม.ค. 58 หน้า 16)
-  ลุยจัดระเบียบรุก ป่าโคราช’ ‘นอภ.-หน.หน่วยเจอฟ้องกลับ
 
(มติชน 19 ม.ค. 58 หน้า 13)

-  มทบ.31 เคลียร์สำนักสงฆ์มโนราห์ปรับโครงการอนุรักษ์-ฟื้นฟูป่าไม้
 
(มติชน 18 ม.ค. 58
หน้า 8)
-  คอลัมน์ทั่วไทยข่าวสด..แม่ฮ่องสอน-ยึดไม้เถื่อน (ข่าวสด 19 ม.ค. 58 หน้า 15)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 16 มกราคม 2558
-  คอลัมน์ ข่าวสดทั่วไทย สุราษฎร์-รื้อรีสอร์ต (ข่าวสด 16 ม.ค. 58 หน้า 14)
-  คอลัมน์ รอบรั้วทั่วไทย บุกรื้อรีสอร์ตรุกป่าไชย (โพสต์ทูเดย์ 16 ม.ค. 58 หน้า A7)
-  คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก แห่สมัครรองอธิบดี ทส. (ไทยรัฐ 16 ม.ค. 58 หน้า 19)
-  ปูพรมบุกยึดทวงคืนผืนป่าวังใหญ่ถูกแผ้วถางเรียบดำเนินคดีเด็ดขาด
  (เดลินิวส์ 16 ม.ค. 58 หน้า 25)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 15 มกราคม 2558
-  แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ ทวงคืนผืนป่าเพื่อประชาชน...
 
(บ้านเมือง 15 ม.ค. 58 หน้า 14)
-  ทส.ทวงคืนผืนป่า-ไล่นายทุน (ข่าวสด 15 ม.ค. 58 หน้า 14)
-  คอลัมน์ ข่าวทั่วไทย งานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติปี 2558
 
(
New)108 15 ม.ค. 58 หน้า 4)
-  ดาว์พงษ์ ปลุกข้าราชการ สร้างแนวร่วมพิทักษ์ป่า
 
(กรุงเทพธุรกิจ 15 ม.ค. 58 หน้า 15)

-  คอลัมน์ รอบเมืองไทย วันที่ 14 ม.ค. ของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
   ของชาติ
(Astv ผู้จัดการ 15 ม.ค. 58 หน้า 5)
-  เดลินิวส์รับโล่เกียรติคุณพิทักษ์ไพร (เดลินิวส์ 15 ม.ค. 58 หน้า 2)
-  คอลัมน์ แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ (บ้านเมือง 15 ม.ค. 58 หน้า 14)
-  ปัญหา ช้าง แก้ที่คน ดาว์พงษ์ วางแนวทางเริ่มแล้วทวงคืนผืนป่า
 
(ไทยรัฐ 15 ม.ค. 58 หน้า 1)

-  สอบเข้มแปลง ส.ค.1 เป็นโฉนดสาวลึก เป็นโฉนดสาวลึก นายทุน ตัวจริงบุกรุกป่า
 
(ประชาชาติธุรกิจ 15 ม.ค. 58 หน้า 1)

-  ภาพข่าว ตรวจรุกป่า (มติชน 15 ม.ค. 58 หน้า 13)
-  คอลัมน์ ข่าวสั้น ผงะ ผืนป่าสุโขทัยโดนรุกป่า 139 ไร่
 
(ไทยโพสต์ 15 ม.ค. 58 หน้า 10)

-  คอลัมน์ เหนือจรดใต้ บุกทำลายสวนยางรุกป่าสงวน (ไทยโพสต์ 15 ม.ค. 58 หน้า 6)
-  เจ้าหน้าที่ ลุยตัดต้นยางรุกป่าสงวน 104 ไร่ (สยามรัฐ 15 ม.ค. 58 หน้า 14)
-  คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก แห่สมัครรองอธิบดี ทส. (ไทยรัฐ 15 ม.ค. 58 หน้า 19)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 146 จาก 178

สืบค้นข้อมูล

­
­
­

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

ปฏิทินกิจกรรม

ธันวาคม 2017
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
ฐานข้อมูลรัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สาระดี ๆ จากศาลปกครอง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วารสารวนศาสตร์

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้9738
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้14905
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้90489
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา88764
mod_vvisit_counterเดือนนี้199869
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา347314
mod_vvisit_counterทั้งหมด20476695

ipv6 ready
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 อีเมล: [email protected]