English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1803

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล "เพชรจรัสแสง" และรางวัล "โล่เชิดชูเกียรติ" จำนวน 31 หลังจากนั้นมีพิธีรดน้ำขอพรรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสงกรานต์ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1802

News image

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดการประชุมการชี้แจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1801

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานในการเปิดงานสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลกประจำปี 2560 ณ ฮอล 1 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1800

News image

เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” สมัยที่ 3 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร อ่านเพิ่มเติม...

gen1799

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาและขยายผลเครือข่ายการจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ” ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1798

News image

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จพระดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2560 ในการนี้ทรงปลูกต้นมหาพรหมราชินี และทรงฉายพระรูปร่วมกับผู้บริหารกรมป่าไม้ ณ เหมืองผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1797

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานในกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพฯ ณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1796

News image

นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1795

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส เป็นประธาน กล่าวเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ระยะ 20 ปี ณ ห้องประชุม Jupiter โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1794

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานในกิจกรรม “Big Cleaning Day ร่วมใจ ฟื้นฟูอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช” ณ ศูนย์ประสานงานฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news1926

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ พนักงานและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ รดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2560 จากอดีตผู้บริหารกรมป่าไม้ ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news1925

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบ VIDEO conference หารือการดำเนินการตามตัวชี้วัด ปี 2560 เรื่อง การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน การเบิกจ่ายงบประมาณ การทวงคืนผืนป่า (การดำเนินคดีตามมาตรา 25) ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news1924

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ในส่วนกลาง ณ ห้องประชุม 2 กรมป่าไม้ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news1922

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการไม้ขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

1808

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตรวจราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในระหว่างวันที่ 5 - 8 เมษายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1807

News image

นายจเรศักด์นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมป่าไม้ ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1806

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1805

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ต้อนรับคณะผู้แทนระดับสูงจากกรมป่าไม้แห่งชาติจีน และผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรความร่วมมือด้านไม้ไผ่และหวายระหว่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1804

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการใช้ระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) พร้อมมอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการใช้ Video Conference ให้กับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ทั้ง 23 สำนัก ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1803

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ กรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1802

News image

นายสุรัตน์ กาญจนกุญชร ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “Training Course and Study Visit on Forest-based Ecotourism Management in Thailand” (การฝึกอบรมและศึกษาดูงานการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการใช้ทรัพยากรป่าไม้เป็นฐานในประเทศไทย)ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1801

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำตามศาสตร์พระราชา เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

1800

News image

กรมป่าไม้ นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพตามนโยบาย “รัฐได้ป่า ประชาได้ที่ทำกิน” ณ บ้านซำบุ่น ต.ศิลา อ .หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1799

News image

กรมป่าไม้ นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพตามนโยบาย “รัฐได้ป่า ประชาได้ที่ทำกิน” เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากระยาง บ้านแก่งไฮ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวย้อนหลัง

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ประจำปี พ.ศ.2560 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์หาองค์ความรู้ที่จำเป็นขององค์กร" 
ประกาศกรมป่าไม้ ห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปกระทำการใดๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ตรวจสอบดวงตราประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่และดวงตราประทับไม้ของรัฐบาล ที่มีอยู่ในความครอบครอง
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
การจ้างเอกชนดำเนินงาน 
ทุนอบรม UNESCO/POLAND Co-Sponsored Fellowships Programme in Engineering Cycle 2017
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2560 
การคัดเลือกข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความ
     ซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ขอเชิญร่วมค้นหา 70 บุคคลต้นแบบ 7 ล้านความดี 
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน  
กำหนดการตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษาประจำรอบ 3 เดือน (โรงพยาบาลบ้านแพ้ว)
ขอความอนุเคราะห์ตรวจคัดกรองสุขภาพ (โรงพยาบาลบางประกอก 9 ฯ) 
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย 
การดำเนินการตามตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 
ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาเรื่อง "ธรรมาภิบาลป่าไม้เพื่อเศรษฐกิจไทย" 
ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำตามศาสตร์พระราชา 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา 
การจัดข้าราชการเฝ้าฯ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
การจัดกิจกรรมตักบาตร (ถวายเพล) พระภิกษุสงฆ์ 89 รูป  
การจัดทำปฏิทินกิจกรรมของกรมป่าไม้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 
ขออนุมัติจัดโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
กรมป่าไม้
สรุปข่าวประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2557
-  กรมป่าไม้สั่งเฝ้าระวังไฟป่าพรุควนเคร็ง (ข่าวสด 13 มิ.ย. 57 หน้า 6)
-  กรมป่าไม้เฝ้าระวังไฟป่าพรุควนเคร็ง (มติชน 13 มิ.ย. 57 หน้า 10)
-  สกัดไฟป่าพรุควนเคร็ง-แฉนายทุนรุกออกโฉนด (ไทยรัฐ 13 มิ.ย. 57 หน้า 15)
-  กรมป่าไม้จัดงานปลูกป่าสู่แผ่นดินฟื้นฟูสวล.สระบุรี (แนวหน้า 13 มิ.ย. 57 หน้า 14)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2557
-  กรมป่าไม้เฝ้าระวังไฟป่าพรุควนเคร็ง (มติชน  12 มิ.ย. 57 หน้า 10)
-  คอลัมน์ แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ (บ้านเมือง  12 มิ.ย. 57 หน้า 14)
-  ภาพข่าว แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ มอบกล้าไม้ (บ้านเมือง 12 มิ.ย. 57 หน้า 14)
-  ภาพข่าว ปลูกป่า (บ้านเมือง  12 มิ.ย. 57 หน้า 14)
-  โชว์โมเดลปลูกไม้ป่าแทนสวนยาง (มติชน  12 มิ.ย. 57  หน้า 5)
-  ทส.ผ่าตัดใหญ่-โอนข้าราชการพันตำแหน่ง (มติชน  12 มิ.ย. 57  หน้า 13)
-  ผ่าตัดใหญ่กรมอุทยานฯ-กรมป่าไม้ (เดลินิวส์  12 มิ.ย. 57  หน้า 3)
-  แฉไม้เถื่อนจ่ายส่วนนักข่าว-เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน บิ๊กทส.
  เดินหน้าผ่าตัดกรม...
(พิมพ์ไทย  12 มิ.ย. 57  หน้า 1)
-  คอลัมน์ บนความเคลื่อนไหว คสช.ลุยมอดไม้  (กรุงเทพธุรกิจ  12 มิ.ย. 57  หน้า 14)
-  บุกยึด 100 ล้าน บ้านไม้สักทอง  (ข่าวสด  12 มิ.ย. 57  หน้า 1)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2557
-  ภาพข่าว มอบกล้าไม้ (ไทยโพสต์ 11 มิ.ย. 57 หน้า 7 )
-  กรมป่าไม้สร้างเกราะป้องกันด้วยจิตสำนึก...ไฟมา...ป่าหมด
  (บ้านเมือง 11 มิ.ย. 57 หน้า 15 )

-  ภาพข่าว ติวเข้ม (เดลินิวส์ 11 มิ.ย. 57 หน้า 25 )
-  สำนักทรัพยากรฯที่ 4 ดึงท้องถิ่นร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติ ผุดกิจกรรมให้ความรู้ ป่าชุม...
  (เดลินิวส์ 11 มิ.ย. 57 หน้า 13 )

-  โชว์โมเดลปลูกไม้ป่าแทนสวนยาง (มติชน 11 มิ.ย. 57 หน้า 14 )
-  ทหาร-ป่าไม้ ลุยยึดบ้านไม้อำพราง 5 หลัง (ASTVผู้จัดการ 11 มิ.ย. 57 หน้า 6 )
-  บุกหมู่บ้านนักทำลายป่าปลูกบ้านอำพราง (ไทยโพสต์ 11 มิ.ย. 57 หน้า 6 )
-  ภาพข่าว ยึดไม้ (เดลินิวส์ 11 มิ.ย. 57 หน้า 25 )
-  ภาค 1 บุกยึดไม้ที่ปทุม-สระบุรี (ข่าวสด 11 มิ.ย. 57 หน้า 14 )
-  คอลัมน์ เส้นใต้บรรทัด คสช.ครับ มีคนขโมยปอดกรุงเทพฯ (แนวหน้า 11 มิ.ย. 57 หน้า 3)
-  ผ่าตัดใหญ่ กรมอุทยานฯ-ป่าไม้ (เดลินิวส์ 11 มิ.ย. 57 หน้า 3 )
-  ย้ายดุพันตำแหน่ง (โพสต์ทูเดย์ 11 มิ.ย. 57 หน้า A6 )
-  ผ่าตัดใหญ่ ป่าไม้-กรมอุทยานฯ (โลกวันนี้ 11 มิ.ย. 57 หน้า 12)
-  ทส.ผ่าตัดใหญ่-โอนข้าราชการพันตำแหน่ง (มติชน 11 มิ.ย. 57 หน้า 13 )
-  คอลัมน์ คอรัปเตอร์ รื้อแผนจัดการน้ำกรมชลฯเหงื่อซิบๆ (พิมพ์ไทย 11 มิ.ย. 57 หน้า 1)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2557
-  ภาพข่าว ปลูกป่า (ไทยโพสต์  10 มิ.ย. 57 หน้า 21 )
-  สกู๊ปแนวหน้า วิกฤติ ป่าไม้-ธรรมชาติ ฐานทรัพยากร ต้องปฏิรูป
  (แนวหน้า  10 มิ.ย. 57 หน้า 5 )

-  ส่งชื่อคสช.ฟันมาเฟีย-พ่อเลี้ยงแฉพัน ขบวนการลอบตัดไม้ (มติชน 10 มิ.ย. 57 หน้า 11)
-  ระงับแผนร้อนโครงการน้ำ 3.5 แสนล้าน บิ๊กตู่นัด 20 หน่วงงานถก
  (คมชัดลึก  10 มิ.ย. 57 หน้า 1)

-  สั่งยกเลิกอายัดไม้ลูก สมชาย (มติชน  10 มิ.ย. 57  หน้า 14)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 07-09 มิถุนายน 2557
-  ภาพข่าว บุคคลแนวหน้า มอบกล้าไม้ (แนวหน้า 7 มิ.ย. 57 หน้า 4)
-  ภาพข่าว นางอำนวยพร  ชลดำรงค์กุล (ไทยรัฐ   7 มิ.ย. 57 หน้า 12)
-  ปลูกป่าสระบุรีคืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน (บ้านเมือง 7 มิ.ย. 57 หน้า 9)
-  เด้งยกแผงป่าไม้ 2 จังหวัด เหนือ ผิดฉกรรจ์เมินจับแก๊งลักตัด (มติชน 7 มิ.ย. 57 หน้า 1)
-  ปลูกป่าสระบุรีคืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน (สยามรัฐ 7 มิ.ย. 57 หน้า 2)
-  ย้ายยกแผงป่าไม้ตาก-แม่ฮ่องสอน (เดลินิวส์ 7 มิ.ย. 57 หน้า 14)
- โฆษณาแฝง กรมป่าไม้สร้างเกราะป้องกันด้วยจิตสำนึก..ไฟมา..ป่าหมด (สยามรัฐ 8 มิ.ย. 57 หน้า 2)
- เด้งกราวรูดป่าไม้ 2 จังหวัดเหนือเอาผิดฐานปล่อยแก๊งตัดไม้ (มติชน 8 มิ.ย. 57 หน้า 1)
-  คอลัมน์ บ.ก. ฟอรั่ม (มติชน 8 มิ.ย. 57 หน้า 4)
-  โชติ สั่งส่งชื่อผู้มีอิทธิพลเร่งปราบกลุ่มค้าไม้เถื่อนแจงย้ายข้าราชการ ทส. (มติชน 8 มิ.ย. 57 หน้า 1)
-  อายัดไม้ 1 คัน ผ่านแดนจีนไม่ตีตรา (เดลินิวส์ 8 มิ.ย. 57 หน้า 9)
-  ปลัด ทส. สั่งส่งชื่อผู้มีอิทธิพลเล็งล้างขบวนการค้าไม้เถื่อน (มติชน 9 มิ.ย. 57 หน้า 5)
-  ประชาชนถามใครจะเป็นนายกฯผ่านโพลถึงบิ๊กตู่ (ข่าวสด 9 มิ.ย. 57 หน้า 1)
-  ส่งชื่อ คสช.ฟันมาเฟีย-พ่อเลี้ยงแฉพัน ขบวนการลอดตัดไม้ (มติชน 9 มิ.ย. 57 หน้า 14)
-  ออกหมายจับ 10 ราย/รวมโด่งดาราดังหนุนแตกหักคนชั่ว (สยามรัฐ 9 มิ.ย. 57 หน้า 1)
-  คอลัมน์ คอรัปเตอร์ เก้าอี้บิ๊กส่อหักป่าไม้-อุทยานฯ (พิมพ์ไทย 9 มิ.ย. 57 หน้า 1)
 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 141 142 143 144 145 146 147 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 146 จาก 147

Video Streaming

ฮาร์ดคอร์ข่าว วันที่ 15 มิถุนายน 2559วิกฤติเขาหัวโล้นกับมาตรการจัดการผู้บุกรุกป่า

สืบค้นข้อมูล

­
­
­

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

ปฏิทินกิจกรรม

พฤษภาคม 2017
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
ฐานข้อมูลรัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วารสารวนศาสตร์

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้6023
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้9382
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้15405
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา72295
mod_vvisit_counterเดือนนี้6023
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา420269
mod_vvisit_counterทั้งหมด17460285

ipv6 ready
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 อีเมล: webmaster@forest.go.th Thailand Web Stat