English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกท่านดาวน์โหลดแอพพิเคชั่น Nature4Thai (แอพพิเคชั่นของ ทส) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ทุกท่าน ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นดังกล่าว ได้ทั้ง i-Store และ Play Store

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

1942

News image

คณะผู้บริหารกรมป่าไม้ รดน้ำขอพร รมว.ทส. เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 และเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล "เพชรจรัสแสง" และรางวัล "โล่เชิดชูเกียรติ" ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1877

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลการกุศล ตามโครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน มอบความสุขให้ชาวลำปาง” ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1931

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานในการประชุมหารือ เรื่อง การประกวด “โคลง-กลอน/ดนตรี/คลิป” อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมชั้น 20 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1876

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานเปิดงานและปล่อยตัวนักวิ่ง “เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์” (Rayong Sea View Run For Ranger 2018) ณ สวนสาธารณะแหลมเจริญ หาดแหลมเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1875

News image

พลเอกเอกชัย จันทร์ศรี ผู้ช่วย รมว.ทส. เป็นประธานในงานสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ฮอลล์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1873

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" เมื่อวันเสาร์ที่10 มีนาคม 2561 ณ สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี อ่านเพิ่มเติม...

gen1870

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาล ท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1871

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2561 ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1872

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. พร้อมคณะเดินทางไปยังโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อประชุมตรวจติดตามให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1869

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส.เป็นประธานการประชุม รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรไผ่และหวายแห่งชาติ ณ ห้องบอลลูมซี โรงแรมมารวย การ์เด้น บางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news2016

News image

นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ กรมป่าไม้ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

news2015

News image

นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองปลัด ทส. เป็นประธานการประชุม การพิจารณาร่างแผนปฏิรูปองค์การ กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

news2014

News image

นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองปลัด รมว.ทส. รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อจัดเตรียมข้อมูลสำหรับประกอบการพิจารณาของคณะทำงานศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

1940

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ และ คณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ประจำหน่วยบริการประชาชน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 13 มเษายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1941

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายสมศักดิ์ เร่งเพียร และนางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ รดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2561 จากอดีตผู้บริหารกรมป่าไม้ ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1939

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รอง อปม. ให้การต้อนรับ นายสมเกียรติ อนุรักษ์วนภูมิ นายก อบต. บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมการปลูกป่า วันที่ 10 เม.ย.2561 เวลา 13.00 น อ่านเพิ่มเติม...

1938

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาแนวทางการแบ่งปันผลประโยชน์จากการดำเนินการด้านการลดก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1937

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ติดตามกรณี “ขบวนการไม้ข้ามชาติซุกในหน่วยป่าไม้” ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.13 (ดอยหลวงแปเมือง) เมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1934

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความรู้ในองค์กร ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1933

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุม “เตรียมความพร้อมหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ (ต้นแบบ)” ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1935

News image

การตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของนางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ในระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1930

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านรุกขกรรมในกรุงเทพมหานคร พื้นที่กลุ่มสำนักงานเขตกรุงเทพกลาง กรุงธนใต้ และกรุงเทพใต้ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1932

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการรับมอบเงินสนับสนุนงบประมาณ “โครงการทำดี เพื่อแผ่นดิน (รักษ์โลกกับลามิน่า 11): ติดฟิล์มให้โลก” ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวย้อนหลัง

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอส่งสำเนาหนังสือ Embassy of India Bangkok
     ที่ F.No.BAN/SEC/321/25/2017 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจทราบ  

การเปิดรับสมัครทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61,62
การเตรียมความ พร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนช่วงเทศกาลสงการนต์ ประจำปี 2561      
ขอให้ดำเนิน การเชิญ Admin กลางของรัฐบาลเข้ากลุ่มหน่วยงานตามโครงการ GCC Line Direct 
แต่งตั้งคณะ กรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 
สรุปผลการ ประชุมหารือแนวทางปฏิบัติการสื่อสารงานของรัฐบาล 
กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเวียดนามจะจัดงานนิทรรศการนานาชาติเทคโนโลยีสิ่ง แวดล้อมและพลังงาน ครั้งที่ 10  (ENTECH Vietnam 2018) 
รัฐบาล เขตบริหารพิเศษมาเก๊าจะจัดงาน 2018 Macao International Environmental Co-operation Forum &Exhibition (2018 MIECF) 
รับ สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนฯ 
ขอเชิญประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการสื่อสาร งานของรัฐบาล (GCC Direct  Line)
      และการจัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานใน รูปแบบ One Page ผ่านระบบ
      Conference  

ขอเชิญประชุมเพื่อหารือการจัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ infogrophic   
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
      นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ    

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    

ทุนศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้า ประจำปี 2562-2563
ทุนฝึกอบรม รัฐบาลอิสราเอล 
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วม บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย     
กำหนดการตรวจสุขภาพ ติดตามผลการักษาประจำรอบ 5 เดือน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว     
การ รับสมัครประกวดป่าชุมชนโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2561  
นายกษม รัตนไชย ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม   
ขอเลื่อน การประชุมเพื่อสื่อสารนโยบาย ข้อสั่งการและชี้แจง/รับฟังความคิดเห็น
      ในการปฏิรูประบบบริหารงานซึ่งเชื่อมโยงระหว่างส่วน กลาง-ภูมิภาค-พื้นที่ของ
      กรมป่าไม้ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อม
   
ขอเชิญรับ ทุนการศึกษาทุนข้าราชการรุ่นที่ 14
ขอเรียน เชิญร่วมเป็นเกียรติในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ทส. 
การรับสมัคร คัดเลือกบุคคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ 
ขอความอนุเคราะห์ตรวจคัด กรองสุขภาพ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมขอใช้สถานที่ตรวจ) 
ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติในพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลง และแถลงข่าว
      ว่าด้วยความร่วมมือด้านการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คน ขับ (UAV)
      ในการสำรวจป่าชุมชนและป่าสงวนแห่ง ชาติฯ  

ขอขอบคุณในความร่วมมือ บริจาคโลหิต 
ประชา สัมพันธ์เผยแพร่ทุนรัฐบาลไทย จำนวน 2 เรื่อง 
เผยแพร่ทุน สำนักเลขาธิการแผนโคลัมเบีย
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่อง ในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561
     ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อม 
 
 


 
กรมป่าไม้
สรุปข่าวประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2558
-  กรมป่าไม้ลุยทวงคืนผืนป่าจากสวนยาง (ไทยโพสต์ 27 พ.ค. 58 หน้า 21 )
-  กรมป่าไม้จับมือเครือข่ายอนุรักษ์ป่า (ไทยรัฐ 27 พ.ค. 58 หน้า 12 )
-  ป่าไม้เมืองสองแควลุยตัดต้นยางพันไร่ (โพสต์ทูเดย์ 27 พ.ค. 58 หน้า A7 )
-  แสดงความยินดี นสพ.บ้านเมือง ก้าวสู่ปีที่ 44 (บ้านเมือง 27 พ.ค. 58 หน้า 4)
-  คอลัมน์ สัมภาษณ์พิเศษ เกษมสันต์ จิณณวาโส ว่าที่ปลัด ทส. (มติชน 27 พ.ค. 58 หน้า 10)
-  ขู่ฟัน ขรก. ใส่เกียร์ว่าง บิ๊กตู่ฮึ่ม! โยกย้าย (เดลินิวส์ 27 พ.ค. 57 หน้า 1)
-  ตั้ง เกษมสันต์ปลัด ทส. (มติชน 27 พ.ค. 58 หน้า 13)
-  คอลัมน์ การบ้านการเมือง ตั้งเกษมสันต์นั่งปลัด ทส. (โพสต์ทูเดย์ 27 พ.ค. 58 หน้า A5)
-  บิ๊กตู่ขู่ฟัน ขรก.เกียร์ว่าง ตั้ง เกษมสันต์ ปลัด ทส.
  (
ASTVผู้จัดการรายวัน 27 พ.ค. 58 หน้า 7)
-  รื้อใหญ่ รธน.  ครม.ชงแก้ 100 ข้อ (ข่าวสด 27 พ.ค. 58 หน้า 1)
-  ครม.เล่นบทโหดสั่งกำราบ ขรก.เช้าชามเย็นชาม (ไทยโพสต์ 27 พ.ค. 58 หน้า 1)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2558
-  ภาพข่าว สังคมสยามรัฐ มอบนโยบาย พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ทส.
  (สยามรัฐ 26 พ.ค. 58 หน้า 4)

-  ภาพข่าว สังคมสยามรัฐ มอบนโยบาย พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ทส.
  (บ้านเมือง 26 พ.ค. 58 หน้า 12)

-  อธิบดีลั่น ไมมีซื้อขายเก้าอี้ ดันหลาน พระสุเทพ คุมด่านป่าไม้ทั่วไทยทส.ป่วน
  (เดลินิวส์ 26 พ.ค. 58 หน้า 1)

-  ป่าไม้ย้ายด่วน 3 ขรก. ระดับผอ. (ไทยรัฐ 26 พ.ค. 58 หน้า 14)
-  เฉลิมเกียรติพ้นผอ.ด่านป่าไม้ ดัน อลงกต ญาติพระสุเทพแทน (มติชน 26 พ.ค. 58 หน้า 11)
-  โยกหลานสุเทพคุมด่านป่าไม้ (ข่าวสด 26 พ.ค. 58 หน้า 14)
-  ดาว์พงษ์งัดบิ๊กป้อมปมตั้งปลัดทส.แย้มปฏิรูปตร.หลังมีรบ.ใหม่
  (พิมพ์ไทย 26 พ.ค. 58 หน้า1)

-  คอลัมน์ ข่าวข้นคนเข้ม (ข่าวสด 26 พ.ค. 58 หน้า 4)
-  กรมป่าไม้เร่งแก้รุกป่าประเมินผลทุกสิ้นเดือน (ไทยโพสต์ 26 พ.ค. 58 หน้า 7)
-  คอลัมน์ หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน เช็คบิลสวนยางพารา (ไทยรัฐ 26 พ.ค. 58 หน้า 7)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2558
-  ภาพข่าว..ปลูกป่ารักษ์โลก  ประลอง ดำรงไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน
  การเปิดงานกิจกรรมปลูกป่า
(บ้านเมือง 22 พ.ค. 58 หน้า 12)

-  พยัคฆ์ไพรเชื่อยึดยางรุกป่าเกินเป้า (มติชน 22 พ.ค. 58 หน้า 14)
-  เปิดพื้นที่ทวงคืนป่าล้านไร่ (กรุงเทพธุรกิจ 22 พ.ค. 58 หน้า 16)
-  คอลัมน์ข่าวสั้น..ลุยโค่นยางรุกป่าสงวนฯ (สยามรัฐ 22 พ.ค. 58 หน้า 10)
-  ดาว์พงษ์สั่งดีเดย์ 1 มิ.ย. ยึดคืนป่า (ข่าวสดกรอบบ่าย 22 พ.ค. 58 หน้า 11)
-  ดาว์พงษ์สั่งดีเดย์วันทางคืนผืนป่า (ข่าวสดกรอบบ่าย 22 พ.ค. 58 หน้า 6)
-  บุกค้นฟาร์มหมู อ.กดรัง จ.สารคามหลังถูกร้องลอลใช้แรงงานต่างด้าว
  (พิมพ์ไทย 22-25 พ.ค. 58 หน้า 11)

-  ห้องร้องทุกข์..พลเมืองดีร้องมา! (ไทยรัฐ 22 พ.ค. 58 หน้า 12)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2558
-  สั่งเช็กบิล 5 กลุ่มพืช ศก.รุกป่าโยงนายทุน (ฐานเศรษฐกิจ 21-13 พ.ค. 58 หน้า 1,15)
-  พิษณุโลกแชมป์นายทุนรุกป่าปลูกยาง (ประชาชาติธุรกิจ 21 -24 พ.ค. 58 หน้า 24)
-  ดาว์พงษ์สั่งดีเดย์ 1 มิ.ย. ยึดคืนป่า (ข่าวสด 21 พ.ค. 58 หน้า 11)
-  จ่อจัดระเบียบสวนยาง 4 แสนไร่ บุกรุกพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ
  (แนวหน้า 21 พ.ค. 58 หน้า 13)
-  คอลัมน์มุมข้าราชการ... ข้าราชการดีเด่น (ไทยรัฐ 21 พ.ค. 58 หน้า 12)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
-  คอลัมน์ Thailand...แฉปม กม. เกาะสัมปทานวัดใจรัฐบาลยุคทวงผืนป่า
  (
new 108 20 พ.ค. 58 หน้า 4)
-  เด้งปลัดทส.-ไอซีที ครม.ไฟเขียวแก้ รธน. (เดลนิวส์ 20 พ.ค. 58 หน้า 1,11,14)
-  เด้งอีก 3 ปลัด (ข่าวสด 20 พ.ค. 58 หน้า 1,10,11)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 146 จาก 195

สืบค้นข้อมูล

­
­
­

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

ปฏิทินกิจกรรม

เมษายน 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
ฐานข้อมูลรัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สาระดี ๆ จากศาลปกครอง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วารสารวนศาสตร์

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้933
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้9666
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้10599
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา66902
mod_vvisit_counterเดือนนี้261880
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา425183
mod_vvisit_counterทั้งหมด22123695

ipv6 ready
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 อีเมล: [email protected]