English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1818

News image

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(กพร.) จัดการบรรยายพิเศษเพื่อการพัฒนางานบริการภาครัฐ ตามแนวคิดห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab) ณ ห้อง MayFair Grand Ballroomชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1817

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สนามเป้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1816

News image

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ “องค์ความรู้จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” จัดโดยองค์การกำจัดน้ำเสีย ณ ห้องบีบีซี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1812

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปปฏิบัติภารกิจ ณ บริเวณพื้นที่ข้างเคียงหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.16 (ห้วยแก๊ต) ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1813

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปปฏิบัติภารกิจ ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.16 (ห้วยแก๊ต) ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1814

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในการประชุมติดตามผลและมอบแนวทางการปฏิบัติงานการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาล ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1815

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินทางไปตรวจพื้นที่ผลการดำเนินงานแปลงฟื้นฟูสภาพป่า“ประชารัฐ พิทักษ์ป่า” บริเวณบ้านขึ่งใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1809

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการคณะทำงานอาเซียนด้านป่าชุมชน ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมฮอไรซั่นวิลเลจแอนรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1811

News image

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัดน่าน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1808

News image

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัด ทส. ร่วมประชุมแนวทางการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ กับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news1949

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานของศูนย์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำและฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ณ ห้องประชุมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน จังหวัดลำปาง เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news1948

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเยี่ยมชมฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ำฐานที่ 1 (ป่าแม่สอด) และเป็นประธานในการเปิดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 ภายใต้แนวคิด “ปรับ ปลูก ป่า อย่างยั่งยืน” ณ เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ท้องที่บ้านหัวฝาย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news1950

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปหมู่ที่ 1 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเยี่ยมชมแปลงปลูกไม้เศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news1951

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในการเปิดโครงการร่วมใจปลูกป่าฟื้นฟูเหมืองผาแดง เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ “ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ” ณ บริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สำนักงานแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

1819

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตรวจราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในระหว่างวันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1818

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2560 จำนวน 500 คน ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1816

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นผู้แทน มอบกล้าไม้ จำนวน 1,500 กล้า (กฤษณา ปีป ทองอุไร) ให้กับช่อง 7 เพื่อให้ดารา นักแสดงนำไปแจกให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในวันที่ 1 มิ.ย. 60 ที่ศูนย์การค้า Terminal 21 และวันที่ 2 มิ.ย. 60 ที่ ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ อ่านเพิ่มเติม...

1814

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตรวจราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1813

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตรวจราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1817

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรของกรมป่าไม้เพื่อเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับทุนการศึกษา 2018 Landmark Scholarship Program เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1812

News image

การตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของนางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ในระหว่างวันที่ 10 และ 12 พฤษภาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1811

News image

การตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ของนางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ในระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1809

News image

นางสาวถนอม โมบัญดิษฐ์รักษาการราชการแทนผุ้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์หาองค์ความรู้ที่จำเป็นขององค์กร" ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1808

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตรวจราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในระหว่างวันที่ 5 - 8 เมษายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวย้อนหลัง

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้

รายชื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการบรรยายธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560
ขอเชิญผู็มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย 
กำหนดการตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษา 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่1ของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ ครั้งที่ 1 ของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "Introduction to ISO 37001 Anti-Bribery"
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ Junior Professional officer Programme of UN Environment 
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่" 
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ประจำปี พ.ศ.2560 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์หาองค์ความรู้ที่จำเป็นขององค์กร" 
ประกาศกรมป่าไม้ ห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปกระทำการใดๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ตรวจสอบดวงตราประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่และดวงตราประทับไม้ของรัฐบาล ที่มีอยู่ในความครอบครอง
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
การจ้างเอกชนดำเนินงาน 
ทุนอบรม UNESCO/POLAND Co-Sponsored Fellowships Programme in Engineering Cycle 2017
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2560 
การคัดเลือกข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความ
     ซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ขอเชิญร่วมค้นหา 70 บุคคลต้นแบบ 7 ล้านความดี 
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน  

 
กรมป่าไม้
สรุปข่าวประจำวันที่ 05 สิงหาคม 2557
-  ภาพข่าว สังคมสยามรัฐ แถลงข่าวงานสีสรรพรรณไม้ฯ  (สยามรัฐ  5 ส.ค. 57  หน้า 4)
-  ภาพข่าว ป่า...ธาตรี บุญมาก นายอำเภอตรอน พร้อมด้วย นเรศ นนท์คลัง หัวหน้าหน่วย
  อต.3 (นาลับแลง) สังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)ร่วมปลูกป่า
  เฉลิมพระเกียรติฯ
  (บ้านเมือง  5 ส.ค. 57  หน้า 14)
-  ภาพข่าว เยี่ยมชม  (เดลินิวส์  5 ส.ค. 57  หน้า 26)
-  ภาพข่าว ไม้พะยูง  (บ้านเมือง  5 ส.ค. 57 หน้า 2)
-  ชี้ผืนป่า 4 อำเภอเมืองสองแควถูกรุกหนักกรมป่าไม้เล็งตั้งฉก.ลุยตรวจทั่วประเทศ
  (พิมพ์ไทย  5 ส.ค. 57  หน้า 11)

-  รวมพลัง ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ คืนความสมบูรณ์สู่ หนองโพนทอง
  (คมชัดลึก  5 ส.ค. 57  หน้า 12)

-  สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ  (มติชน  5 ส.ค. 57 หน้า 23)
-  ส่งโดรนบินตรวจผืนป่าถูกบุกรุก  (เดลินิวส์  5 ส.ค. 57  หน้า 14)
-  Buildings in Tarit case to be razed  (Bangkok Post  5 ส.ค. 57  หน้า 3)
-  ยึดไม้แปรรูป-สักทองอดีตเจ้าหน้าที่ป่าไม้  (คมชัดลึก  5 ส.ค. 57  หน้า 15)
-  กรมป่าไม้รื้อบ้านเมียธาริต ประสาร ชี้รุกป่าสงวนอุทยานเขาใหญ่ อดีตอธิบดีดีเอสไอ...
  (โพสทูเดย์ 5 ส.ค. 57  หน้า
A1)
-  ประสาร ลงพื้นที่พร้อมป่าไม้รื้อบ้าน เมียธาริต รุกป่า 6 ส.ค.
  (ASTVผู้จัดการรายวัน  5 ส.ค. 57  หน้า 7)
-  ป่าไม้จ่อรื้อบ้านรุกป่าสงวนติดที่ดินธาริต  (กรุงเทพธุรกิจ  5 ส.ค. 57  หน้า 13)
-  ปูโกงข้าวถึงออส.ธาริตชิงรื้อบ้าน  (ไทยโพสต์  5 ส.ค. 57  หน้า 1)
-  คอลัมน์ ข่าวสดทั่วไทย นครศรีฯ-โรงไม้เถื่อน  (ข่าวสด  5 ส.ค. 57  หน้า 14)
-  คอลัมน์ ทุบโต๊ะ ต้องเชือด  (โพสต์ทูเดย์  5 ส.ค. 57 หน้า 4)
-  คอลัมน์ หมายเหตุคอรัปเตอร์  (พิมพ์ไทย  5 ส.ค. 57  หน้า 4)
-  นราฯลอบตัดไม้พรุโต๊ะแดงอดีตผอ.รพ.ฮุบป่าสองแคว  (มติชน  5 ส.ค. 57 หน้า 1)
-  คอลัมน์ ดาบกู้ชาติ ใครนายทุนไม้พะยูง  (พิมพ์ไทย  5 ส.ค. 57 หน้า 1)
-  คอลัมน์ สารพันปัญหา  (ไทยรัฐ  5 ส.ค. 57 หน้า 6)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 02-04 สิงหาคม 2557
-  ชมพรรณไม้ พร้อมร่วมไถ่ชีวิตโค กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
  (แนวหน้า 4 ส.ค. 57  หน้า 17)

-  ภาค 1 สอบไร้ตำรวจ รีดเงินโรงเลื่อย (มติชน 2 ส.ค. 57 หน้า 5)
-  อุทยานยึดคืนกว่าหมื่นไร่ยันโฉนด บุญชู ของจริง (มติชน 2 ส.ค. 57 หน้า 1)
-  บ.ก.ฟอรั่ม (มติชน 3 ส.ค. 57 หน้า 4)
-  คัดข่าวกรองคน (เดลินิวส์ 3 ส.ค. 57 หน้า 5)
-  บุกยึดไม้ 200 ท่อนกลางป่าสวนผึ้ง (ข่าวสด 4 ส.ค. 57 หน้า 6)
-  คอลัมน์ ข่าวสั่นทั่วไทย ยึดได้เพียบไม้สักแปรรูป (เดลินิวส์ 4 ส.ค. 57 หน้า 29)
-  พยัคฆ์ไพร ไล่ยึดอดีตผอ.รพ.ฮุบป่าปลูกยาง 2 พันไร่ (มติชน 4 ส.ค. 57 หน้า 1)
-  จับแก๊งไม้พะยูงชัยภูมิยัดปี๊บตบตาเจ้าหน้าที่ส่งขายประเทศเพื่อนบ้าน
  (แนวหน้า 4 ส.ค. 57 หน้า1)

-  คอลัมน์ ก็อซซิปการเมือง ชุดพร้อม (เดลินิวส์ 4 ส.ค. 57 หน้า 3)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 01 สิงหาคม 2557
-  วันผู้พิทักษ์ป่าโลก (มติชน 1 ส.ค. 57 หน้า 10)
-  คอลัมน์รอบเมืองไทย นายพิชญะ ยั่งยืน ร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลง
  (
ASTV ผู้จัดการรายวัน 1 ส.ค. 57 หน้า 5)
-  อุทยานยึด..นายชีวภาพ กล่าวว่า (มติชน 1 ส.ค. 57 หน้า 1,12)
-  ยึดคืนป่าแล้ว 1 หมื่นไร่เปิด 7 พื้นที่บุกรุกรุนแรง
  (โพสต์ทูเดย์ 1 ส.ค. 57 หน้า
A6)
-  พรรณไม้ ตระการตาถวายราชะนีนาถ (คมชัดลึก 1 ส.ค. 57 หน้า 29)
-  สีสันพรรณไม้ที่ สวนสมเด็จฯ (ไทยรัฐ 1 ส.ค. 57 หน้า 24)
-  คอลัมน์อย่างนี้ต้องแชร์  วัชระ เพชรทอง  ร้องตรวจสอบบ้านพักปากช่อง
  (มติชนกรอบบ่าย 1 ส.ค. 57 หน้า 11)

-  เจ้าอาวาสร้องเจอ ตร.ไถ (มติชนกรอบบ่าย 1 ส.ค. 57 หน้า 13)
-  พบโฉนด บุญชูภูเก็ต (มติชนกรอบบ่าย 1 ส.ค. 57 หน้า 1,14)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
-  คอลัมน์ แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ..กิจกรรมงานเปิดตัวหนังสือ
  (บ้านเมือง 31 ก.ค. 57 หน้า 14)

-  คอลัมน์แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ  เรื่องดีๆ...นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้
  (บ้านเมือง 31 ก.ค. 57 หน้า 14)

-  ที่ดินตรวจ ส.ค. 1 สิรินาถ 370 แปลงเสี่ยงผิด กม.
  (ประชาชาธุรกิจ  31 ก.ค. – 3 ส.ค. 57 หน้า 24)

-  เบิร์ด อายริว..กระทรวงทรัพฯ (ประชาชาติธุรกิจ 31 ก.ค.-3 ส.ค. 57 หน้า 26)
-  ป่าไม้-ผู้ว่าฯถกปมเอกสารสิทธิ (ข่าวสด 31 ก.ค. 57 หน้า 6)
-  เจ้าอาวาสร้องเจอตร.ไถ (มติชน 31 ก.ค. 57 หน้า 13)
-  รื้อกุฏิสงฆ์รุกป่าสงวนกาฬสินธุ์ (แนวหน้า 31 ก.ค. 57 หน้า 7)
-  พบโฉนด บุญชูภูเก็ต รีสอร์ตหรูครอบครอง 2อธิบดีผนึกแก้รุกป่า
  (มติชน 31 ก.ค. 57 หน้า 1,14)

-  คอลัมน์หมายเหตุบ้านเมือง  ดร.ยกเครื่องกรมป่าไม้-กรมอุทยานฯ
  (บ้านเมือง 31 ก.ค. 57 หน้า 5)

-  คอลัมน์บุคคลในข่าว...ฟังธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้คนใหม่พูดถึงป่าไม้
  (ไทยรัฐ 31 ก.ค. 57 หน้า 4)

-  คอลัมน์บทนำมติชน..สาวให้ถึงต้นตอ (มติชน 31 ก.ค. 57 หน้า 2)
-  ลุยวินรฟม.หมอชิต จัดระเบียบใหม่คุมเข้มโก่งราคา (เดลินิวส์ 31 ก.ค. 57 หน้า 1)
-  ขานรับนโยบาย คสช.สั่งกล้าไม้จำนวนมาก สถานีเพาะชำไม่ทัน
  (เดลินิวส์ 31 ก.ค57 หน้า 29)

-  แก๊งมอดไม้เหิมย่องลอบตัดไม้กลางป่าสงวน! (บ้านเมือง 31 ก.ค. 57 หน้า 20)
-  ทหารจับไม้พะยูงซุกถุงหอมแดง (ข่าวสด 31 ก.ค. 57 หน้า 11)
-  จี้เอาผิดจนท.รัฐ-นายทุนบุกรุกป่าชุมชน (สยามรัฐ 31 ก.ค. 57 หน้า 10)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2557
-  สีสันพรรณไม้เทิดไท้ราชินี 9-13 ส.ค. (ไทยโพสต์ 30 ก.ค. 57 หน้า 3)
-  จัดสีสันพรรณไม้ถวายพร 12 สิงหา (มติชน 30 ก.ค. 57 หน้า 6)
-  ทีวีซีน ผุด หัวใจปฐพี ละครน้ำดีอนุรักษ์ป่าไม้ (ข่าวสด 30 ก.ค. 57 หน้า 17)
-  คอลัมน์ ทั่วถิ่นไทย ป่าไม้กาญจนบุรีลุยจับไม้เถื่อน (แนวหน้า 30 ก.ค. 57 หน้า 15)
-  พุทธะอิสระเดินคอตก , ขณะที่นายธีระภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า
  (เดลินิวส์ 30 ก.ค. 57 หน้า 1,16)

-  หน้าต่างเมือง  ป่าถูกทำลายกว่า 8 แสนไร่/ปี (โพสต์ทูเดย์ 30 ก.ค. 57 หน้า A6)
-  แก๊งมอดไม้ไม่เข็ดชักลากไม้จากป่าจ๊ะเอ๋ จนท.ไม้รอด (บ้านเมือง 30 ก.ค. 57 หน้า 20)
-  คอลัมน์ ข่าวสั้นทั่วไทย ยึดไม้พะยูงเตรียมข้ามโขง (เดลินิวส์ 30 ก.ค. 57 หน้า 13)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 146 จาก 155

Video Streaming

ฮาร์ดคอร์ข่าว วันที่ 15 มิถุนายน 2559 วิกฤติเขาหัวโล้นกับมาตรการจัดการผู้บุกรุกป่า

สืบค้นข้อมูล

­
­
­

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

ปฏิทินกิจกรรม

มิถุนายน 2017
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
ฐานข้อมูลรัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วารสารวนศาสตร์

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้8252
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้15387
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้117765
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา142086
mod_vvisit_counterเดือนนี้429078
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา449008
mod_vvisit_counterทั้งหมด18332348

ipv6 ready
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 อีเมล: [email protected]