English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
กรมป่าไม้ โดยศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอความกรุณาผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจด้านไอที เพื่อนำความคิดเห็นที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป ขอบคุณค่ะ

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1830

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดของกระทรวงฯ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และพิธีสดุดีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1829

News image

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” ณ ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1828

News image

นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ ณ ห้องประชุมศูนย์ป่าไม้จังหวัดน่าน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1827

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน “งานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี 2560”โดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1826

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ประจำปี 2560 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1825

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดของกระทรวงฯ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และพิธีสดุดีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1824

News image

นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน ทบทวน ปรับปรุง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านทรัพยากรป่าไม้ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1823

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1822

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และMr.JORGE RODRIGUDX ROMERO รองหัวหน้าฝ่ายด้านสิ่งแวดล้อม คณะกรรมาธิการแห่งสหภาพยุโรป ร่วมเป็นประธานในงานแถลงข่าวผลการเจรจาระหว่างไทยและสหภาพยุโรปในการทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ณ ห้องลาดพร้าว 1 เซ็นทารา แกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1821

News image

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news1979

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news1980

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีรับ-มอบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อ Samsung Galaxy A7 จำนวน 424 เครื่อง จากนายวิฑูรย์ เจียมศิริกาญจน์ รองผู้อำนวยการด้านธุรกิจภาครัฐ ซึ่งเป็นผู้แทนกลุ่มทรู โดยบริษัท เรียล มูฟ จำกัด ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news1977

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการปฏิบัติงานเชิงรุกในการบังคับใช้กฎหมายและการควบคุมการกรีดยางพาราต่อกลุ่มนายทุนที่บุกรุกพื้นที่ปลูกยางพาราในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากระยาง บ้านเกษตรสุข หมู่ที่ 5 ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news1978

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีการครอบครองที่ดินในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าจากกรมป่าไม้ท้องที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

1833

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบหมายให้ นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายธีรยุทธ สมตน ผอ.สจด. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1837

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์รองอธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธานเปิดโครงการ “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานกรมป่าไม้ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1834

News image

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" ณ ท้องที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง บ้านมะกอก - นาบัว หมู่ที่ 4 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1835

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีปลูกป่าโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1836

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ บริเวณมอหินขาว จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1832

News image

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจความเรียบร้อยพื้นที่จัดงานโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง เนื้อที่ 65 ไร่ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1838

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการตัดสินฯ จาก กรมป่าไม้ และบริษัทฯ เดินทางไปตัดสินรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป่าชุมชนภูตะเภา อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1830

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ และในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพฯ (ท่าเรือคลองเตย) เพื่อตรวจสอบและร่วมประชุมหารือข้อเสนอของกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีการลักลอบส่งออกไม้มีค่าหายากข้ามชาติไปยังต่างประเทศ เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1829

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานไม้แปรรูปของ บริษัท โกลด์วู๊ด จำกัด เลขที่ 130/8 ถนนนิมิตใหม่ แขวงคลองสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1831

News image

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ มอบกล้าไม้ให้กับประชาชนที่มาขอรับกล้าไม้จากกรมป่าไม้ ทั้งนี้กรมป่าไม้ได้เตรียมกล้าไม้พันธุ์ดีสำหรับแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วประเทศได้นำกลับไปปลูกเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวย้อนหลัง

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้

การจัดกิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ สำนักจัดการป่าชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2560 
กิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ป้ายนิทรรศการ 2560   
นางวรนัย พฤกษะวัน มารดาของนายกฤษณะ พฤกษะวัน ที่ปรึกษาอธิบดีกรมป่าไม้ ถึงแก่กรรม
ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ครั้งที่ 2/2560 ในวันพฤหัสบดีท่ี 17 สิงหาคม 2560
การดำเนินการจัดหาพัสดุในช่วงระยะเวลาก่อนวันที่ 23 สิงหาคม 2560
ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล จรรยาข้าราชการ และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้
ขอเชิญร่วมงานพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักบริหารกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ขอเลื่อนการเปิดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักส่งเสริมปลูกป่า
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนท่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฏาคม 2560
สำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
      ด้านพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" 

ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ครั้งที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 


 
กรมป่าไม้
สรุปข่าวประจำวันที่ 25 กันยายน 2557
- คอลัมน์ที่นี่กม.4.5  วันสถาปนา  (คมชัดลึก  25 ก.ย. 57  หน้า 5)
- กรมป่าไม้จัดแลกเปลี่ยนความรู้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
  (เดลินิวส์  25 ก.ย. 57  หน้า 26)

- ป่าไม้ จัดเสวนาศึกษาทรัพยากร  (ข่าวสด  25 ก.ย. 57  หน้า 6)
- คอลัมน์แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ...มีข้าราชการกรมป่าไม้ กรมอุทยาน
  (บ้านเมือง  25 ก.ย. 57  หน้า 14)

- กรมป่าไม้ตามรอยพระยุคลบาทปลูกฝักหลักธรรมให้หัวหน้าป่าไม้
  (บ้านเมือง  25 ก.ย. 57   หน้า 14)

- Let villagers stay in forest, panel told  (Bangkok Post  25 sep 2014 P.4)
- ยึดคืนสวนยาง 3 ล้านไร่  (ประชาชาติธุรกิจ  25-28 ก.ย. 57  หน้า 1,13)
- กรมป่าไม้จัดอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  (เดลินิวส์  25 ก.ย. 57  หน้า 15)
- กรมป่าไม้จัดงาน 118 ปี พร้อมเดินหน้าก้าวตามนโยบาย รมว.ทส.
  (ไทยโพสต์  25 ก.ย. 57  หน้า 7)

- ตากลุยสอบไม้เถื่อนของกลางป้องกันหาย  (ไทยโพสต์  25 ก.ย. 57  หน้า 6)

- คอลัมน์เหนือจรดใต้..บ้านหรูโผล่ยอดเขาสุโขทัย  (ไทยโพสต์  25 ก.ย. 57  หน้า 6)
- คอลัมน์ทั่วไทยข่าวสด  ป่าไม้อบรมรักษาป่า  (ข่าวสด  25 ก.ย. 57  หน้า 14)
- เล็งประกาศคุ้มครองป่าบางกะเจ้า  (ข่าวสด  25 ก.ย. 57  หน้า 11)
- ข่าวสั้นทั่วไทย.. กรมป่าไม้สร้างเครือข่าย  (เดลินิวส์  25 ก.ย. 57  หน้า 12)
- ชู “แม่สอด” สร้างเครือข่ายประชาชนรักษาป่า  (ไทยรัฐ  25 ก.ย. 57  หน้า 15)
- ลุยแก๊งมอดไม้โค่นป่าเหี้ยนนับพันไร่  (สยามรัฐ  25 ก.ย. 57  หน้า 14)
- ชาวสุโขทัยหอบข้อมูลแฉถูกเจ้าหน้าที่รัฐตบทรัพย์  (ASTV ผู้จัดการ  25 ก.ย. 57  หน้า 1,4)
- ยันหลักฐานชัดเจนที่พักสงฆ์ทุ่งเสลี่ยมรุกป่าสงวนจริง
  (
ASTV ผู้จัดการ  25 ก.ย. 57  หน้า 1,4)
- ระวังจะสะดุดก้อนหินหกล้ม  (โลกวันนี้  25 ก.ย. 57  หน้า 1,3)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 24 กันยายน 2557
- ดร.สุเมธนำ ปตท.สผ.ร่วมพิทักษ์ป่า “บางกะเจ้า” (ไทยรัฐ 24 ก.ย. 57 หน้า 9)
- ภาพข่าว 118 ปี ป่าไม้ (แนวหน้า 24 ก.ย. 57 หน้า 13)
- ภาพข่าว ลอบขนไม้ประดู่ จ.มุกดาหาร (สยามรัฐ 24 ก.ย. 57 หน้า 14)
- รวบแก๊งไม้ริมโขงขนส่งนายทุนลาว (บ้านเมือง 24 ก.ย. 57 หน้า 20)
- สลดจนท.รัฐจับพระสึกตั้งข้อหาหนักรุกป่าสงวน (ASTV 24 ก.ย. 57 หน้า 1,4)
- ลากไส้ตัวการหลอกลวงผลาญป่าสุโขทัย (ไทยโพสต์ 24 ก.ย. 57 หน้า 6)
- อนุพงษ์เร่งแก้ปัญหาที่ดินทำกิน (สยามรัฐ 24 ก.ย. 57 หน้า 1,2)
- ปัญหาเอกสารสิทธิที่ดิน (โพสต์ทูเดย์ 24 ก.ย. 57 หน้า B12)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 23 กันยายน 2557
- ภาพข่าวข่าวข้นคนเข้ม รักษ์ป่า (ข่าวสด 23 ก.ย. 57 หน้า 4)
- กรมป่าไม้เข้มปราบปรามผู้บุกรุกป่าส่งชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ห้วยขาแข้ง
  (บ้านเมือง 23 ก.ย. 57 หน้า 21)

- หน.สิรินาถลุยร้องปปง.สอบอดีตผวจ.ภูเก็ต จนท.-นายทุน (ไทยรัฐ 23 ก.ย. 57 หน้า 1)
- พัฒนาครูป่าไม้ชุมชนหนุนศาสนาค้ำพะยูง (ไทยโพสต์ 23 ก.ย. 57 หน้า 6)
- ทร.ร่วมป่าไม้ทวงคืนสิรินาถ 26 ก.ย. ส่งทหารรื้อรุกในยาง (มติชน 23 ก.ย. 57 หน้า 1,11)
- บุกรวบแก๊งไม้เถื่อนซ่อนไว้ในห้องครัวขายส่งนายทุนลาว (บ้านเมือง 23 ก.ย. 57 หน้า 20)
- คอลัมน์ข่าวสั้น..จับหนุ่มรับจ้างแม้ค้าลาวขนไม้พะยูง (ไทยรัฐ 23 ก.ย. 57 หน้า 14)
- คอลัมน์คนหน้า5  น่าคิดกับข้อท้วงติงของ สตง. (เดลินิวส์ 23 ก.ย. 57 หน้า 5)
- คอลัมน์คนตามข่าว (มติชน 23 ก.ย. 57 หน้า 4)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 20-22 กันยายน 2557
- กรมป่าไม้ ตายรอยพระยุคลบาทปลูกฝังหลักธรรมให้หัวหน้าป่าไม้
  (บ้านเมือง  21 ก.ย. 57  หน้า 16)

- ภาพข่าว กรมป่าไม้ ร่วมกับบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง (บ้านเมือง  22 ก.ย. 57  หน้า 21)
- ภาพข่าวแถลงการณ์ดำเนินงาน (บ้านเมือง  22 ก.ย. 57  หน้า 21)
- กรมป่าไม้สัมมนาใช้ประโยชน์ต้นไม้เล็ก-ของป่าสร้างงาน-อาชีพให้ประชาชน
  โดยไม่ทำลายป่า
(บ้านเมือง  21 ก.ย. 57  หน้า 16)

- ภาพข่าว แถลงผลการดำเนิน (สยามรัฐ  20 ก.ย. 57  หน้า 2)
- ทส.หนุนให้ประโยชน์ป่าคู่อนุรักษ์ (ข่าวสด  22 ก.ย. 57  หน้า 6)
- กรมป่าไม้แถลงผลการดำเนินงาน ขานรับนโยบายรัฐบาลพร้อมรับนโยบาย รมว.ทส.
  (บ้านเมือง  20 ก.ย. 57  หน้า 16)

- เครือ มติชนจัดกิจกรรมปลูกสัก-ตะเคียนครั้งที่ 4 (มติชน  20 ก.ย. 57  หน้า 5)
- บินตรวจบุกรุกอุทยานเขื่อนบางลาง (ข่าวสด  20 ก.ย. 57  หน้า 6)
- ดาว์พงษ์บินเคลียร์ สิรินาถชอลอย้าย-ทส.ยึดคืนป่าพังงา (มติชน  20 ก.ย. 57  หน้า 1,10)
- หน.สิรินาถ-5 ผู้ช่วยขอย้ายหนีอิทธิพล (มติชน  20 ก.ย. 57  หน้า 1,5)
- หน.สิรินาถโอดถูกขู่ฆ่า-ขอย้าย (ข่าวสด  20 ก.ย. 57  หน้า 1,15)
- ดาว์พงษ์หนุน หน.สิรินาถสู้ต่อ (ไทยรัฐ  21 ก.ย. 57  หน้า 11)
- ดาว์พงศ์ลงพื้นที่แก้รุกที่สิรินาถ (ข่าวสด  21 ก.ย. 57  หน้า 15)
- ทร.ภาค 3 ขานรับ ดาว์พงษ์ส่งทหารลุยผู้บุกรุก 26 ก.ย.  (มติชน  22 ก.ย. 57  หน้า 13)
- มติชน-ข่าวสดปลูกไม้สัก-ตะเคียน16 (ข่าวสด  20 ก.ย. 57  หน้า 1,16)
- ผนึกชุมชน-วัดทองสะอาด ข่าวสดปลูกสัก-ตะเคียงครั้งที่ 4 (ข่าวสด  22 ก.ย. 57  หน้า 28)
- กาฬสินธุ์โวยนายทุนรุกสวนป่า (ข่าวสด  21 ก.ย. 57  หน้า 9)
- มุมบริการ  การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  (มติชน  20 ก.ย. 57  หน้า 17)

- ดาว์พงษ์ลุยหนุนอุทยาน (ไทยรัฐ  22 ก.ย. 57  หน้า 1,17)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 19 กันยายน 2557
-  ภาพข่าว แถลงผลการดำเนินงาน (ไทยโพสต์ 19 ก.ย. 57 หน้า 7)
-  ภาพข่าว มอบรางวัล (บ้านเมือง 19 ก.ย. 57 หน้า 12)
-  กรมป่าไม้ยึดคืนพื้นที่ได้กว่า 5 หมื่นไร่ (ไทยรัฐ 19 ก.ย. 57 หน้า 15)
-  บิ๊กทส.ติวเข้มกรมต่างๆสางปัญหา ปปท.อึ้งนายทุนรุกที่เทพา2.3พันไร่
  (พิมพ์ไทย 19 ก.ย. 57 หน้า
1)
-  รายงาน ฟื้นฟูโครงการ สวนป่าห้วยแก้วฯ สนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ
  (สยามรัฐ 19 ก.ย. 57 หน้า 8)

-  ดาว์พงษ์ ลั่นถึงเวลาปฏิรูปป้องผืนป่า (เดลินิวส์ 19 ก.ย. 57 หน้า 3)
-  ตั้งเป้าขยาย ป่าชุมชน 21,000 แห่งทั่วประเทศ (มติชน 19 ก.ย. 57 หน้า 10)
-  ย้ำเจ้าหน้าที่ปาไม้ต้องโปร่งใสใช้อำนาจ (ข่าวสด 19 ก.ย. 57 หน้า 6)
-  กรมป่าไม้แถลงผลการดำเนินงานขานรับนโยบายรัฐบาลพร้อมรับนโยบาย รมว.ทส.
  (สยามรัฐ 19 ก.ย. 57 หน้า 10)

-  กรมป่าไม้ จัดงานสัมมนาเสริมสร้างธรรมาภิบาลแก่บุคลากร หวังกระตุ้นจิตสำนึก ยกระดับ
  (บ้านเมือง 19 ก.ย. 57 หน้า 21)

-  สิรินาถ เดือด หน.-5ผช.ขอย้ายด่วน มาเฟียข่มขู่หนัก ผวานอนบังเกอร์
  (เดลินิวส์ 19 ก.ย. 57 หน้า 1)

-  หัวหน้าสิรินาถขอย้ายโอดถูกขู่ฆ่าหนักพิษไล่รื้อรีสอร์ทอีก 8 อุทยานด้วย
  (ข่าวสด 19 ก.ย. 57 หน้า 1,15)

-  หัวหน้าสิรินาถขอย้ายถูนายทุนขู่หนักดึงเทวินทร์ทับลาน คุมรุกที่ป่าอุทยาน
  (มติชน 19 ก.ย. 57 หน้า 1)

-  เครือมติชนจัดกิจกรรม ปลูกสัก-ตะเคียน ครั้งที่ 4 (มติชน 19 ก.ย. 57 หน้า 5)
-  แจงคืบหน้าขอคืนพื้นที่สวนปาล์ม เผยห้ามประชาชนเข้าครอบครอง
  (พิมพ์ไทย 19 ก.ย. 57 หน้า 14)

-  คอลัมน์ Friday สเปเชียล รักษ์ป่า (พิมพ์ไทย 19 ก.ย. 57 หน้า 14)
-  คอลัมน์ หุ้นส่วนประเทศไทย อย่าทำร้ายคนจนในเขตป่า (โพสต์ทูเดย์ 19 ก.ย. 57 หน้า 2)
-  ปลูกไม้ดอกสีสดดึงนักท่องเที่ยว (เดลินิวส์ 19 ก.ย. 57 หน้า 25)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 146 จาก 162

Video Streaming

ฮาร์ดคอร์ข่าว วันที่ 15 มิถุนายน 2559วิกฤติเขาหัวโล้นกับมาตรการจัดการผู้บุกรุกป่า

สืบค้นข้อมูล

­
­
­

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

ปฏิทินกิจกรรม

สิงหาคม 2017
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
ฐานข้อมูลรัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วารสารวนศาสตร์

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้4699
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้6269
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้10968
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา70412
mod_vvisit_counterเดือนนี้218159
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา372118
mod_vvisit_counterทั้งหมด19031917

ipv6 ready
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 อีเมล: [email protected]