English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1818

News image

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(กพร.) จัดการบรรยายพิเศษเพื่อการพัฒนางานบริการภาครัฐ ตามแนวคิดห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab) ณ ห้อง MayFair Grand Ballroomชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1817

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สนามเป้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1816

News image

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ “องค์ความรู้จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” จัดโดยองค์การกำจัดน้ำเสีย ณ ห้องบีบีซี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1812

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปปฏิบัติภารกิจ ณ บริเวณพื้นที่ข้างเคียงหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.16 (ห้วยแก๊ต) ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1813

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปปฏิบัติภารกิจ ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.16 (ห้วยแก๊ต) ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1814

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในการประชุมติดตามผลและมอบแนวทางการปฏิบัติงานการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาล ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1815

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินทางไปตรวจพื้นที่ผลการดำเนินงานแปลงฟื้นฟูสภาพป่า“ประชารัฐ พิทักษ์ป่า” บริเวณบ้านขึ่งใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1809

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการคณะทำงานอาเซียนด้านป่าชุมชน ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมฮอไรซั่นวิลเลจแอนรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1811

News image

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัดน่าน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1808

News image

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัด ทส. ร่วมประชุมแนวทางการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ กับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news1949

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานของศูนย์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำและฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ณ ห้องประชุมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน จังหวัดลำปาง เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news1948

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเยี่ยมชมฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ำฐานที่ 1 (ป่าแม่สอด) และเป็นประธานในการเปิดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 ภายใต้แนวคิด “ปรับ ปลูก ป่า อย่างยั่งยืน” ณ เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ท้องที่บ้านหัวฝาย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news1950

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปหมู่ที่ 1 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเยี่ยมชมแปลงปลูกไม้เศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news1951

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในการเปิดโครงการร่วมใจปลูกป่าฟื้นฟูเหมืองผาแดง เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ “ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ” ณ บริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สำนักงานแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

1819

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตรวจราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในระหว่างวันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1818

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2560 จำนวน 500 คน ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1816

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นผู้แทน มอบกล้าไม้ จำนวน 1,500 กล้า (กฤษณา ปีป ทองอุไร) ให้กับช่อง 7 เพื่อให้ดารา นักแสดงนำไปแจกให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในวันที่ 1 มิ.ย. 60 ที่ศูนย์การค้า Terminal 21 และวันที่ 2 มิ.ย. 60 ที่ ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ อ่านเพิ่มเติม...

1814

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตรวจราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1813

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตรวจราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1817

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรของกรมป่าไม้เพื่อเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับทุนการศึกษา 2018 Landmark Scholarship Program เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1812

News image

การตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของนางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ในระหว่างวันที่ 10 และ 12 พฤษภาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1811

News image

การตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ของนางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ในระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1809

News image

นางสาวถนอม โมบัญดิษฐ์รักษาการราชการแทนผุ้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์หาองค์ความรู้ที่จำเป็นขององค์กร" ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1808

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตรวจราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในระหว่างวันที่ 5 - 8 เมษายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวย้อนหลัง

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้

รายชื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการบรรยายธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560
ขอเชิญผู็มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย 
กำหนดการตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษา 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่1ของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ ครั้งที่ 1 ของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "Introduction to ISO 37001 Anti-Bribery"
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ Junior Professional officer Programme of UN Environment 
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่" 
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ประจำปี พ.ศ.2560 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์หาองค์ความรู้ที่จำเป็นขององค์กร" 
ประกาศกรมป่าไม้ ห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปกระทำการใดๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ตรวจสอบดวงตราประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่และดวงตราประทับไม้ของรัฐบาล ที่มีอยู่ในความครอบครอง
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
การจ้างเอกชนดำเนินงาน 
ทุนอบรม UNESCO/POLAND Co-Sponsored Fellowships Programme in Engineering Cycle 2017
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2560 
การคัดเลือกข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความ
     ซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ขอเชิญร่วมค้นหา 70 บุคคลต้นแบบ 7 ล้านความดี 
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน  

 
กรมป่าไม้
สรุปข่าวประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2560
- ยธ.ตามเช็คบิล'ชาดา'ลงพื้นที่ส่องอุทัยธานีเจอสค.1บวม 500 ไร่ สั่งกรมป่าไม้ดำเนินคดี (แนวหน้า 16 มิ.ย. 60 หน้า 1,2,11)
-
ลุยค้นที่ดิน "ชาดา" ฮุบห้วยขาแข้งทำเหมือง (ผู้จัดการรายวัน 360o 16 มิ.ย. 60 หน้า 1,11)
-
ลุยเหมือง 'ชาดา' เนื้อที่งอกรุกป่า (ไทยรัฐ 16 มิ.ย. 60 หน้า 19)
-
ภาพข่าว: รุกป่า (มติชน 16 มิ.ย. 60 หน้า 9)
-
'ศรีสุวรรณ' ร้องจนท.ขัดคำสั่ง คสช. (มติชน 16 มิ.ย. 60 หน้า 10)
-
สวนยางยื่นบิ๊กตู่-จนท.ขัดคำสั่ง คสช. (ข่าวสด 16 มิ.ย. 60 หน้า 3)
-
จี้ฟันจนท.ยึดสวนยางชาวบ้านมีเลศนัย (ข่าวสด 16 มิ.ย. 60 หน้า 3)
-
คอลัมน์ สังคมธุรกิจ (ขาวหุ้น 16 มิ.ย. 60 หน้า 3)
-
แฉมาเฟียลอบตัดไม้ป่าต้นน้ำแจ้งตำรวจยังเมินทำคดี/นายอำเภอรุดตรวจสอบคลองลานช้าง (ไทยโพสต์ 16 มิ.ย. 60 หน้า 3)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2560
- ประกายดาว: แต่งตั้งรองอธิบดีฯ ทส.ราบรื่น (สยามรัฐ 15 มิ.ย. 60  หน้า 14)
-
จี้ฟันจนท.ยึดสวนยางชาวบ้านมีเลศนัย (ข่าวสด  15 มิ.ย. 60 หน้า 3)
-
ถึงเวลาทวงคืน "เกาะพระทอง" ทุ่งหญ้าสะวันนา..อันซีนเมืองไทย (ผู้จัดการรายวัน 360˚ 15 มิ.ย. 60  หน้า 13,15)
-
ข่าวสดทั่วไทย: อุบลฯ-ลอบตัดพะยูง (ข่าวสด 15 มิ.ย. 60  หน้า 7)
-
เก็บมาเล่า: 'ห้วยน้ำดัง'หยุดตัดไม้ (มติชน  15 มิ.ย. 60  หน้า 7)
-
สมเด็จพระเทพฯ ทรงปลูกป่าชายเลน สร้างบ้านให้สัตว์น้ำ-สมดุลให้ธรรมชาติ (เดลินิวส์ 15 มิ.ย. 60  หน้า 16)
-
เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: ยึดไม้พะยูงซุกบนเขา (เดลินิวส์ 15 มิ.ย. 60  หน้า 13)
-
อายัดที่ดิน ตึกวัดธรรมกาย โยงใยบรรณพจน์ เรียก'บุญชัย'สอบ (เดลินิวส์  15 มิ.ย. 60 หน้า 1,16)
-
ฟันนายทุนรุกอุทยานฯไทรโยคบุกตรวจโรงแรมดังครอบครองป่า75ไร่-จ่อส่งเรื่องดีเอสไอดำเนินคดี (ไทยโพสต์ 15 มิ.ย. 60  หน้า 3)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2560
- คอลัมน์: ก็อซซิปการเมือง: 'อ่อนกว่าวัย' (เดลินิวส์  14 มิ.ย. 60 หน้า 3)
-
เผย'คฤหาสน์หรู'ส่อเค้าบุกรุกป่า (เดลินิวส์  14 มิ.ย. 60 หน้า 2)
-
จี้เร่งตรวจสอบเอกสารสิทธิบ้านหรูยอดเขารุกอุทยานฯเตรียมฟันซ้ำผิดพ.ร.บ.ป่าไม้ (มติชน 14 มิ.ย. 60  หน้า 1,9)
-
ดีเอสไอจ่อบ้านยอดเขาคดีพิเศษ (ข่าวสด 14 มิ.ย. 60  หน้า 2)
-
อายัดที่-ตึกจานบินพันฟอกเงิน (ไทยโพสต์ 14 มิ.ย. 60  หน้า 1,12)
-
"ตั๊ก บงกช"เดือด!ฉะDSI ยัดเยียดข้อหา'สามี'รุกป่า (ผู้จัดการรายวัน 360˚ 14 มิ.ย. 60  หน้า 1,11)
-
ภาพข่าว: ตรวจยึดไม้  (สยามรัฐ 14 มิ.ย. 60  หน้า 14)
-
ภาพข่าว: ตรวจสอบที่ดิน (โพสต์ทูเดย์ 14 มิ.ย. 60  หน้า A3)
-
อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง หยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (ไทยโพสต์ 14 มิ.ย. 60  หน้า 17)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2560
- ภาพข่าว: ติดตาม (พิมพ์ไทย 13-19 มิ.ย. 60  หน้า 4)
-
ดีเอสไอจ่อบ้านยอดเขาคดีพิเศษ (ข่าวสด  13 มิ.ย. 60 หน้า 2)
-
คาดบ้านหรูพังงารุกป่าสงวน ((new)108  13 มิ.ย. 60  หน้า 2)
-
เร่งชงคฤหาสน์สันเขาเป็นคดีพิเศษ (มติชน  13 มิ.ย. 60  หน้า 12)
-
จ่อเรียกเจ้าสัวบุญชัย สอบบ้านพักหรูรุกป่า 'ควนโต๊ะหลา-แหลมซำ'ดีเอสไอลุยตรวจพันไร่ส่อโดนคดีฟอกเงินด้วย (มติชน 13 มิ.ย. 60  หน้า 1,12)
-
เรียกเจ้าสัวบุญชัยแจงบ้านหรู  (ข่าวสด 13 มิ.ย. 60 หน้า 10)
-
จ่อเรียก'บุญชัย'สอบ "คฤหาสน์หรู"รุกป่า DSIชงเป็นคดีพิเศษ (ผู้จัดการรายวัน 360˚ 13 มิ.ย. 60  หน้า 1,11)
-
คอลัมน์: เด่นทั่วไทย: ทส.สอบก่อสร้างคลังก๊าซรุกป่าชายเลน (โพสต์ทูเดย์ 13 มิ.ย. 60  หน้า B6)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 10-12 มิถุนายน 2560
- ทส.ตั้ง 7 รองอธิบดี "ปิ่นศักดิ์" ขึ้นกรมอุทยานฯ "อรรถพล-จงคล้าย" รองป่าไม้ ผช.ปลัดเหลืออายุราชการ 3 เดือนเศษ (ไทยรัฐ 10 มิ.ย. 60  หน้า 12)
-
ปลัดทส.เซ็นตั้ง7รองอธิบดี (มติชน  10 มิ.ย. 60  หน้า 5)
-
ทส.ตั้ง7รองอธิบดี'ลูกปลอด'ลิ่ว (ข่าวสด  10 มิ.ย. 60  หน้า 10)
-
ทส.ตั้ง7รองอธิบดี'ลูกปลอด'ลิ่ว (ข่าวสด  11 มิ.ย. 60  หน้า 10)
-
"เกรียงศักดิ์" ผงาดขึ้น ผอ.สบอ.8 (ไทยรัฐ 10 มิ.ย. 60  หน้า 12)
-
รายงานพิเศษ:'รักษ์โลกกับลามิน่า'ปีที่10 'ปลูกป่า'ติดฟิล์มให้โลก (ข่าวสด 11 มิ.ย. 60 หน้า 21)
-
คอลัมน์: เมาท์คิดส์   (ไทยรัฐ 11 มิ.ย. 60  หน้า 13)
-
สร้างสำนึก 'ปลูกป่าในใจคน'เยาวชนเดินตามรอยพ่อ (เดลินิวส์ 11 มิ.ย. 60  หน้า 17,18)
-
ลามิน่าจัดกิจกรรมปลูกฟื้นฟูป่า50ไร่ในจ.นครราชสีมา  (ไทยโพสต์  10 มิ.ย. 60  หน้า 24)
-
ค้นคฤหาสน์บนเขาล่าธัมมชโย ของศิษย์เศรษฐี ดีเอสไอวืดไร้เงา (ไทยรัฐ 10 มิ.ย. 60 หน้า 1,13)
-
ค้นเขาพังงา ล่า'ธัมมชโย' คฤหาสน์เศรษฐี-ไร้เงา ดำเนินคดีรุกป่าสงวนฯ (ไทยรัฐ 11 มิ.ย. 60  หน้า 1,2)
-
ดีเอสไอค้นคฤหาสน์ล่า'ธัมมชโย' (เดลินิวส์ 11 มิ.ย. 60  หน้า 8)
-
ยึดรีสอร์ตหรูโยงธรรมกายนายทุน'ภูเก็ต'รุกป่า ผุดบนเขาพังงา39ไร่ (มติชน  11 มิ.ย. 60  หน้า 1,12)
-
เรียกเสี่ยบุญชัยสอบผุด'บ้านหรู'เขาพังงา รุกอุทยานควนโต๊ะหลา'ดีเอสไอ'แฉอ้างทำสวน เล็งฟันคดีฟอกเงินด้วยลุยตรวจพื้นที่นับพันไร่ (มติชน  12 มิ.ย. 60  หน้า 1,12)
-
ค้นบ้านตากอากาศเจ้าสัวดังล่า'ธัมมชโย'-ไร้เงาดีเอสไอ-กรมที่ดินลุยสอบต่อคฤหาสน์ศิษย์เอกธรรมการสร้างกลางป่าเขาพังงาได้ยังไง   (ข่าวสด 10 มิ.ย. 60 หน้า 1,11)
-
ค้นคฤหาสน์เขาพังงาล่าธัมมชโยบ้านเจ้าสัวศิษย์ธรรมกายไม่เจอแม้เงาพระรูปดัง'ดีเอสไอ' ลุยต่อปมรุกป่า   (ข่าวสด  11 มิ.ย. 60  หน้า 1,11)
-
DSIตามล่าธัมมชโยบุกค้นคฤหาสน์หรูบนยอดเขาจ.พังงาแต่แห้ว-อ้างตรวจป่า (แนวหน้า  10 มิ.ย. 60  หน้า 1,10)
-
เล็งรับคดีพิเศษบ้านหรู'เจ้าสัว' (ข่าวสด  12 มิ.ย. 60  หน้า 1,11)
-
จ่อเรียกสอบเจ้าสัวบุญชัยกับอดีตภรรยาแจงปมบ้านหรู (ข่าวสด  12 มิ.ย. 60  หน้า 1,7)
-
DSIขนทัพใหญ่ลุยพังงาหวังรวบ'ธัมมี่'ไร้แม้เงา (ไทยโพสต์  10 มิ.ย. 60  หน้า 1,10)
-
คอลัมน์ รักชาติไทยด้วยใจอดทน: ยิ่งขุด ยิ่งเจอ วัดดัง..รับของโจร..ฟอกเงิน..รุกที่ (ไทยโพสต์  12 มิ.ย. 60  หน้า 6)
-
ก๊วนธัมมี่รุกป่าสงวน'โกถ้อง'ขายให้อดีตเมียเจ้าสัวดัง (ผู้จัดการรายวัน 360˚ 12 มิ.ย. 60  หน้า 1,11)
-
ดีเอสไอหอบหลักฐานเอาผิดนายทุนใหญ่ภูเก็ต ลุยคฤหาสน์รุกป่า ปลูกยอดเขาพังงาศรีวราห์บุกรีสอร์ทออกหมายจับแล้ว (คม ชัด ลึก  10 มิ.ย. 60  หน้า 1,4)
-
ค้นคฤหาสน์ล่าธัมมชโย ดีเอสไอเหลวไม่พบร่องรอย จ่อเอาผิดนายทุนชื่อดังภูเก็ตรุกป่า (โพสต์ทูเดย์ 10 มิ.ย. 60  หน้า B6)
-
ค้นคฤหาสน์เศรษฐีควานหาธัมมชโยทั้งบก-เรือ-อากาศ  (สยามรัฐ  10 มิ.ย. 60  หน้า 1,10)
-
ภาพข่าว: หารือ (มติชน  12 มิ.ย. 60  หน้า 12)
-
อดีตส.ส.เพชรบูรณ์โพสต์นโยบายทวงป่า (มติชน  10 มิ.ย. 60  หน้า 11)
-
ข่าวสดทั่วไทย: แม่ฮ่องสอน-ยึดไม้เถื่อน (ข่าวสด  10 มิ.ย. 60  หน้า 10)
-
คอลัมน์: เดินหน้าผ่าตำรวจ  (เดลินิวส์ 10 มิ.ย. 60  หน้า 14)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 155

Video Streaming

ฮาร์ดคอร์ข่าว วันที่ 15 มิถุนายน 2559 วิกฤติเขาหัวโล้นกับมาตรการจัดการผู้บุกรุกป่า

สืบค้นข้อมูล

­
­
­

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

ปฏิทินกิจกรรม

มิถุนายน 2017
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
ฐานข้อมูลรัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วารสารวนศาสตร์

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้8093
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้15387
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้117606
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา142086
mod_vvisit_counterเดือนนี้428919
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา449008
mod_vvisit_counterทั้งหมด18332189

ipv6 ready
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 อีเมล: [email protected]