English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

2043

News image

การประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1973

News image

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ตรวจราชการในท้องที่จังหวัดเชียงราย ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1975

News image

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจราชการและพบปะประชาชน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1976

News image

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควันกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า และมอบอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1972

News image

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (ศปช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1974

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำช้างป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบม-สียัด จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1971

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการป่าในเมืองกระบี่ “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26 อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1970

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการรับฟังการบรรยายจากคณะวิทยากรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 2/61 รุ่น “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” บรรยาย ขยายผล และการจัดกิจกรรมโครงการ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1969

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ 4 ภาคใต้ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1968

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) จ.ขอนแก่น เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news2077

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ รดน้ำขอพรจากอดีตผู้บริหารกรมป่าไม้ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2076

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2075

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรการควบคุมดูแลมิให้เกิดการสวมสิทธิ์ไม้ที่ปลูกในที่ดินของรัฐ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2074

News image

กรมป่าไม้ ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมกันป้องกัน ควบคุมดูแล ฟื้นฟู พื้นที่ป่าที่อยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้และกรมราชทัณฑ์ ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ณ กรมป่าไม้ บริเวณลานสมานมิตร คิดดี พูดดี ทำดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2073

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์รายการ “Energy 5” ในประเด็นแนวทางการปฏิรูปและการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ภายใต้กฎหมาย พรบ.ป่าชุมชน โครงการป่าเศรษฐกิจ การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า และการนำเทคโนโลยี “ระบบปฏิบัติการพิทักษ์ไพร” มาใช้ในภารกิจป้องกันรักษาป่า เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

Activity News

2047

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ และคณะ ศึกษาดูงานป่าชายเลนเกี่ยวกับการเพาะชำกล้าไม้โกงกาง และการปลูกป่าชายเลน ณ HINP Wharf in Alaminos,และศึกษาดูงานการท่องเที่ยวอุทยานทางทะเล ณ Hundred Islands National Park (HINP) Alaminos, Pangasinan, Philippines เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2... อ่านเพิ่มเติม...

2046

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล และคณะ ศึกษาดูงานป่าชุมชน San Manuel, Pangasinan ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีใต้ ภายใต้โครงการ AFoCO เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562... อ่านเพิ่มเติม...

2045

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุม Cross Country Visit เพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการ AFoCO ณ ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2... อ่านเพิ่มเติม...

2044

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ศึกษาดูงานด้านป่าชุมชน ในโครงการ AFOCO โดยได้เข้าพบหารือกับ Mr. Nonito M. Tamayo, CESO IV Director of Forest Management Bureau, Phillippines. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2... อ่านเพิ่มเติม...

More in: 2553

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้


 
สรุปข่าวประจำวันที่ 06-09 เมษายน 2562
There are no translations available.

- รายงานพิเศษ : ระดมกำลังดับไฟป่า อ.สะเมิง (สยามรัฐ  8 เม.ย. 62  หน้า 12)
-
ภารกิจปิดทองหลังพระ ปฏิบัติการ'ดับไฟป่า' (มติชน  6 เม.ย.62  หน้า 5)
-
การบริหารการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ กับความมั่นคงของชาติ (มติชน  6 เม.ย. 62  หน้า 15)
-
ตลาด 'ไม้' 4 ล้านล้าน อุตสาหกรรมดาวรุ่งดวงเดิม (สยามธุรกิจ  6-12 เม.ย. 62  หน้า 3)
-
หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: ไม้เศรษฐกิจดูดเงินล้านล้าน (ไทยรัฐ  9 เม.ย. 62  หน้า 7)
-
ค้นวิลล่าหรูนายทุนจีน ส่อนอมินี-สอบโฉนด (มติชน  6 เม.ย. 62  หน้า 1,5)
-
ทส. เซ็นแต่งตั้ง 20 ป่าไม้อาวุโส (มติชน  6 เม.ย. 62  หน้า 10)
-
ภาพข่าว เรียงคนมาเป็นข่าว: ปลูกป่าประชารัฐ (มติชน  6 เม.ย. 62  หน้า 4)
-
ภาพข่าว : แสดงความยินดี (สยามธุรกิจ  6-12 เม.ย. 62  หน้า 7)
-
ภาพข่าว สังคมข่าวหุ้น : กรมป่าไม้ - จิตอาสาซีพีเอฟ ร่วมเติมความชุ่มชื้นให้ผืนป่า (ข่าวหุ้น  9 เม.ย. 62  หน้า 4)
-
บุกจับ 'นายทุน' รุกป่า 1,212 ไร่ ปลูกปาล์ม-ยาง-สร้างบ้านพัก (มติชน  6 เม.ย. 62  หน้า 12)
-
'บิ๊กตู่' ยินดีรับข้อเสนอมหา' ลัยแก้ฝุ่น คพ.เผย 8 พื้นที่ภาคเหนือพบจุดแดง (มติชน  6 เม.ย. 62  หน้า 12)
-
ข่าวสด ก้าวสู่ปีที่ 29 เดินหน้าปลูกสัก – ตะเคียนร่วมต่อสูภาวะโลกร้อน (ข่าวสด  9 เม.ย. 62  หน้า 25)
-
เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น : ยึดไม้พะยูงก่อนขนลงเรือ (เดลินิวส์  9 เม.ย. 62  หน้า 13)
-
คอลัมน์ข่าวสั้นทันโลก : เข้าป่าปืนลั่นดับ (ไทยรัฐ  9 เม.ย. 62  หน้า 15)
-
วิกฤติควันลดลงชุดทหารเฝ้าระวังป้องกันไฟเผาป่ายิง '2ชาวเขา' เจ็บ! (ไทยรัฐ  9 เม.ย. 62  หน้า 1,13)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 05 เมษายน 2562
There are no translations available.

- ทส.เซ็นแต่งตั้ง20ป่าไม้อาวุโส (มติชน 5 เมษายน 2562 หน้า 10)
-
ภารกิจปิดทองหลังพระ ปฏิบัติการ'ดับไฟป่า' (มติชน 5 เมษายน 2562 หน้า 5)
-
สลดซากสัตว์ป่าถูกย่างสด (มติชน 5 เมษายน 2562 หน้า 5)
-
ฝนชะควันพิษจุดความร้อนลด (คม ชัด ลึก 5 เมษายน 2562 หน้า 1,4)
-
ข่าวข้นคนเข้ม (ข่าวสด 5 เมษายน 2562 หน้า 4)
-
บุคคลในข่าว (ไทยรัฐ 5 เมษายน 2562 หน้า 4)
-
สังคมสยามรัฐ (สยามรัฐ 5 เมษายน 2562 หน้า 4)
-
ในหลวงทรงห่วงใย วิกฤติ-ควันพิษ (ไทยรัฐ 5 เมษายน 2562 หน้า 1,19)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 03 เมษายน 2562
There are no translations available.

- ก.ทรัพยากรฯผุดมหกรรมป่าไม้ ดึงชาวบ้านมีส่วนร่วม-สร้างสมดุลให้ธรรมชาติ (เดลินิวส์ 3 เมษายน 2562 หน้า 14)
-
'กองทัพ'เร่งประสานตปท.ฝึกหน่วยผจญเพลิงดับไฟป่า ทำแผน5ปีแก้'หมอกควัน' (กรุงเทพธุรกิจ  3  เมษายน 2562 หน้า 1,16,13)
-
กำชับรัฐบาลเร่งแก้ปัญหา ทรงห่วง'ฝุ่นพิษ' (สยามรัฐ 3 เมษายน 2562 หน้า 1,8)
-
พบความร้อน3พันจุด-ทั่วเหนือท่องเที่ยวกระทบหนักยอดจองที่พักลดฮวบ (ข่าวสด  3  เมษายน 2562 หน้า 1,11)
-
ร.10ทรงห่วงฝุ่นควันเหนือ (มติชน 3 เมษายน 2562 หน้า 1,8)
-
บิ๊กตู่นำเรื่องฝุ่นทูลร.10 (มติชน 3 เมษายน 2562 หน้า 1,9)
-
สังคมธุรกิจ: กรมการพัฒนาชุมชนคัดเยาวชนคนรุ่นใหม่ (คม ชัด ลึก 3 เมษายน 2562 หน้า 12)
-
12หน่วยจับมือพัฒนาอุตฯไม้ศก. (มติชน  3  เมษายน 2562 หน้า 8)
-
ประชุมแก้ปัญหาที่ดินทำกิน (ไทยรัฐ 3 เมษายน 2562 หน้า 23)
-
ชะแว้ป (ไทยรัฐ 3 เมษายน 2562 หน้า 9)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 04 เมษายน 2562
There are no translations available.

- สวทช.เปิดตัว "กลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ฯ" (ไทยรัฐ 4 เมษายน 2562 หน้า 12)
-
ยอดจองโรงแรมเชียงใหม่ลดวูบหวั่น 'ฝุ่นพิษ' ทำสงกรานต์กร่อย (ประชาชาติธุรกิจ 4-7 เมษายน 2562 หน้า 1,9)
-
ภาพข่าว: อำนวยพร ชลดำรงค์กุล (ไทยรัฐ 4 เมษายน 2562 หน้า 12)
-
ร.10ทรงห่วง ภัยควันพิษ (ไทยรัฐ 4 เมษายน 2562 หน้า 1,13)
-
ภาพข่าว: ให้กำลังใจ (เดลินิวส์ 4 เมษายน 2562 หน้า 15)
-
เอสเอ็มอีทั่วไทย: "ซีพีเอฟ"กับกิจกรรมเติมปุ๋ยให้ป่า (ฐานเศรษฐกิจ 4-6 เมษายน 2562 หน้า 8)
-
จนท.คุมป่า24ชม.ป้อง'มือบอน-ค้ายา'ลอบเผา กำนันขู่ลาออกฉุนถูกคาดโทษ (คม ชัด ลึก 4 เมษายน 2562 หน้า 1,4)
-
บิ๊กตู่แก้ฝุ่นเหนือ-กราบทูลร.10 (มติชน 4 เมษายน 2562 หน้า 1,9)
-
12หน่วยจับมือพัฒนาอุตฯไม้ศก. (มติชน 4 เมษายน 2562 หน้า 8)
-
Nature resort to close for rehabilitation (บางกอกโพสต์ 4 เมษายน 2562 หน้า 3)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 02 เมษายน 2562
There are no translations available.

- ร.10ทรงห่วงฝุ่นเหนือเกินขีดจังหวัดรับมือ (มติชน 2 เมษายน 2562 หน้า 1,8)
-
จุดความร้อนทะลุ3พัน (คม ชัด ลึก 2 เมษายน 2562 หน้า 1,16)
-
อาสาดับไฟป่า พลัดตกเขาตาย (เดลินิวส์ 2 เมษายน 2562 หน้า 1,16)
-
ฝุ่นเชียงรายลามหนักปิด2มหา'ลัย (ข่าวสด  2  เมษายน 2562 หน้า 1,11)
-
บิ๊กตู่บินด่วนแก้ฝุ่นพิษเหนือสงกรานต์วุ่น (มติชน  2  เมษายน 2562 หน้า 1,8)
-
มุมข้าราชการ: ข้าราชการดีเด่น (3) (ไทยรัฐ 2 เมษายน 2562 หน้า 12)
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 2 of 245

สืบค้นข้อมูล

­
­
­

Log in

password? username? Register  

ปฏิทินกิจกรรม

April 2019
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Thailand Research Expo
National Research Council of Thailand > Splash_KingR10
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สาระดี ๆ จากศาลปกครอง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วารสารวนศาสตร์

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้8511
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้9902
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้64671
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา69216
mod_vvisit_counterเดือนนี้204275
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา347161
mod_vvisit_counterทั้งหมด25901744

ipv6 ready
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 อีเมล: [email protected]