English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
กรมป่าไม้ โดยศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอความกรุณาผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจด้านไอที เพื่อนำความคิดเห็นที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป ขอบคุณค่ะ

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1830

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดของกระทรวงฯ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และพิธีสดุดีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1829

News image

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” ณ ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1828

News image

นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ ณ ห้องประชุมศูนย์ป่าไม้จังหวัดน่าน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1827

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน “งานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี 2560”โดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1826

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ประจำปี 2560 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1825

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดของกระทรวงฯ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และพิธีสดุดีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1824

News image

นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน ทบทวน ปรับปรุง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านทรัพยากรป่าไม้ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1823

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1822

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และMr.JORGE RODRIGUDX ROMERO รองหัวหน้าฝ่ายด้านสิ่งแวดล้อม คณะกรรมาธิการแห่งสหภาพยุโรป ร่วมเป็นประธานในงานแถลงข่าวผลการเจรจาระหว่างไทยและสหภาพยุโรปในการทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ณ ห้องลาดพร้าว 1 เซ็นทารา แกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1821

News image

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news1979

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news1980

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีรับ-มอบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อ Samsung Galaxy A7 จำนวน 424 เครื่อง จากนายวิฑูรย์ เจียมศิริกาญจน์ รองผู้อำนวยการด้านธุรกิจภาครัฐ ซึ่งเป็นผู้แทนกลุ่มทรู โดยบริษัท เรียล มูฟ จำกัด ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news1977

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการปฏิบัติงานเชิงรุกในการบังคับใช้กฎหมายและการควบคุมการกรีดยางพาราต่อกลุ่มนายทุนที่บุกรุกพื้นที่ปลูกยางพาราในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากระยาง บ้านเกษตรสุข หมู่ที่ 5 ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news1978

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีการครอบครองที่ดินในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าจากกรมป่าไม้ท้องที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

1833

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบหมายให้ นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายธีรยุทธ สมตน ผอ.สจด. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1837

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์รองอธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธานเปิดโครงการ “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานกรมป่าไม้ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1834

News image

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" ณ ท้องที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง บ้านมะกอก - นาบัว หมู่ที่ 4 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1835

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีปลูกป่าโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1836

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ บริเวณมอหินขาว จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1832

News image

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจความเรียบร้อยพื้นที่จัดงานโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง เนื้อที่ 65 ไร่ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1838

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการตัดสินฯ จาก กรมป่าไม้ และบริษัทฯ เดินทางไปตัดสินรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป่าชุมชนภูตะเภา อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1830

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ และในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพฯ (ท่าเรือคลองเตย) เพื่อตรวจสอบและร่วมประชุมหารือข้อเสนอของกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีการลักลอบส่งออกไม้มีค่าหายากข้ามชาติไปยังต่างประเทศ เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1829

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานไม้แปรรูปของ บริษัท โกลด์วู๊ด จำกัด เลขที่ 130/8 ถนนนิมิตใหม่ แขวงคลองสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1831

News image

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ มอบกล้าไม้ให้กับประชาชนที่มาขอรับกล้าไม้จากกรมป่าไม้ ทั้งนี้กรมป่าไม้ได้เตรียมกล้าไม้พันธุ์ดีสำหรับแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วประเทศได้นำกลับไปปลูกเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวย้อนหลัง

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้

การจัดกิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ สำนักจัดการป่าชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2560 
กิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ป้ายนิทรรศการ 2560   
นางวรนัย พฤกษะวัน มารดาของนายกฤษณะ พฤกษะวัน ที่ปรึกษาอธิบดีกรมป่าไม้ ถึงแก่กรรม
ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ครั้งที่ 2/2560 ในวันพฤหัสบดีท่ี 17 สิงหาคม 2560
การดำเนินการจัดหาพัสดุในช่วงระยะเวลาก่อนวันที่ 23 สิงหาคม 2560
ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล จรรยาข้าราชการ และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้
ขอเชิญร่วมงานพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักบริหารกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ขอเลื่อนการเปิดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักส่งเสริมปลูกป่า
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนท่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฏาคม 2560
สำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
      ด้านพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" 

ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ครั้งที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 


 
กรมป่าไม้
สรุปข่าวประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2560
- คอลัมน์: ก็อซซิปการเมือง: 'อ่อนกว่าวัย' (เดลินิวส์  14 มิ.ย. 60 หน้า 3)
-
เผย'คฤหาสน์หรู'ส่อเค้าบุกรุกป่า (เดลินิวส์  14 มิ.ย. 60 หน้า 2)
-
จี้เร่งตรวจสอบเอกสารสิทธิบ้านหรูยอดเขารุกอุทยานฯเตรียมฟันซ้ำผิดพ.ร.บ.ป่าไม้ (มติชน 14 มิ.ย. 60  หน้า 1,9)
-
ดีเอสไอจ่อบ้านยอดเขาคดีพิเศษ (ข่าวสด 14 มิ.ย. 60  หน้า 2)
-
อายัดที่-ตึกจานบินพันฟอกเงิน (ไทยโพสต์ 14 มิ.ย. 60  หน้า 1,12)
-
"ตั๊ก บงกช"เดือด!ฉะDSI ยัดเยียดข้อหา'สามี'รุกป่า (ผู้จัดการรายวัน 360˚ 14 มิ.ย. 60  หน้า 1,11)
-
ภาพข่าว: ตรวจยึดไม้  (สยามรัฐ 14 มิ.ย. 60  หน้า 14)
-
ภาพข่าว: ตรวจสอบที่ดิน (โพสต์ทูเดย์ 14 มิ.ย. 60  หน้า A3)
-
อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง หยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (ไทยโพสต์ 14 มิ.ย. 60  หน้า 17)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2560
- ภาพข่าว: ติดตาม (พิมพ์ไทย 13-19 มิ.ย. 60  หน้า 4)
-
ดีเอสไอจ่อบ้านยอดเขาคดีพิเศษ (ข่าวสด  13 มิ.ย. 60 หน้า 2)
-
คาดบ้านหรูพังงารุกป่าสงวน ((new)108  13 มิ.ย. 60  หน้า 2)
-
เร่งชงคฤหาสน์สันเขาเป็นคดีพิเศษ (มติชน  13 มิ.ย. 60  หน้า 12)
-
จ่อเรียกเจ้าสัวบุญชัย สอบบ้านพักหรูรุกป่า 'ควนโต๊ะหลา-แหลมซำ'ดีเอสไอลุยตรวจพันไร่ส่อโดนคดีฟอกเงินด้วย (มติชน 13 มิ.ย. 60  หน้า 1,12)
-
เรียกเจ้าสัวบุญชัยแจงบ้านหรู  (ข่าวสด 13 มิ.ย. 60 หน้า 10)
-
จ่อเรียก'บุญชัย'สอบ "คฤหาสน์หรู"รุกป่า DSIชงเป็นคดีพิเศษ (ผู้จัดการรายวัน 360˚ 13 มิ.ย. 60  หน้า 1,11)
-
คอลัมน์: เด่นทั่วไทย: ทส.สอบก่อสร้างคลังก๊าซรุกป่าชายเลน (โพสต์ทูเดย์ 13 มิ.ย. 60  หน้า B6)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 10-12 มิถุนายน 2560
- ทส.ตั้ง 7 รองอธิบดี "ปิ่นศักดิ์" ขึ้นกรมอุทยานฯ "อรรถพล-จงคล้าย" รองป่าไม้ ผช.ปลัดเหลืออายุราชการ 3 เดือนเศษ (ไทยรัฐ 10 มิ.ย. 60  หน้า 12)
-
ปลัดทส.เซ็นตั้ง7รองอธิบดี (มติชน  10 มิ.ย. 60  หน้า 5)
-
ทส.ตั้ง7รองอธิบดี'ลูกปลอด'ลิ่ว (ข่าวสด  10 มิ.ย. 60  หน้า 10)
-
ทส.ตั้ง7รองอธิบดี'ลูกปลอด'ลิ่ว (ข่าวสด  11 มิ.ย. 60  หน้า 10)
-
"เกรียงศักดิ์" ผงาดขึ้น ผอ.สบอ.8 (ไทยรัฐ 10 มิ.ย. 60  หน้า 12)
-
รายงานพิเศษ:'รักษ์โลกกับลามิน่า'ปีที่10 'ปลูกป่า'ติดฟิล์มให้โลก (ข่าวสด 11 มิ.ย. 60 หน้า 21)
-
คอลัมน์: เมาท์คิดส์   (ไทยรัฐ 11 มิ.ย. 60  หน้า 13)
-
สร้างสำนึก 'ปลูกป่าในใจคน'เยาวชนเดินตามรอยพ่อ (เดลินิวส์ 11 มิ.ย. 60  หน้า 17,18)
-
ลามิน่าจัดกิจกรรมปลูกฟื้นฟูป่า50ไร่ในจ.นครราชสีมา  (ไทยโพสต์  10 มิ.ย. 60  หน้า 24)
-
ค้นคฤหาสน์บนเขาล่าธัมมชโย ของศิษย์เศรษฐี ดีเอสไอวืดไร้เงา (ไทยรัฐ 10 มิ.ย. 60 หน้า 1,13)
-
ค้นเขาพังงา ล่า'ธัมมชโย' คฤหาสน์เศรษฐี-ไร้เงา ดำเนินคดีรุกป่าสงวนฯ (ไทยรัฐ 11 มิ.ย. 60  หน้า 1,2)
-
ดีเอสไอค้นคฤหาสน์ล่า'ธัมมชโย' (เดลินิวส์ 11 มิ.ย. 60  หน้า 8)
-
ยึดรีสอร์ตหรูโยงธรรมกายนายทุน'ภูเก็ต'รุกป่า ผุดบนเขาพังงา39ไร่ (มติชน  11 มิ.ย. 60  หน้า 1,12)
-
เรียกเสี่ยบุญชัยสอบผุด'บ้านหรู'เขาพังงา รุกอุทยานควนโต๊ะหลา'ดีเอสไอ'แฉอ้างทำสวน เล็งฟันคดีฟอกเงินด้วยลุยตรวจพื้นที่นับพันไร่ (มติชน  12 มิ.ย. 60  หน้า 1,12)
-
ค้นบ้านตากอากาศเจ้าสัวดังล่า'ธัมมชโย'-ไร้เงาดีเอสไอ-กรมที่ดินลุยสอบต่อคฤหาสน์ศิษย์เอกธรรมการสร้างกลางป่าเขาพังงาได้ยังไง   (ข่าวสด 10 มิ.ย. 60 หน้า 1,11)
-
ค้นคฤหาสน์เขาพังงาล่าธัมมชโยบ้านเจ้าสัวศิษย์ธรรมกายไม่เจอแม้เงาพระรูปดัง'ดีเอสไอ' ลุยต่อปมรุกป่า   (ข่าวสด  11 มิ.ย. 60  หน้า 1,11)
-
DSIตามล่าธัมมชโยบุกค้นคฤหาสน์หรูบนยอดเขาจ.พังงาแต่แห้ว-อ้างตรวจป่า (แนวหน้า  10 มิ.ย. 60  หน้า 1,10)
-
เล็งรับคดีพิเศษบ้านหรู'เจ้าสัว' (ข่าวสด  12 มิ.ย. 60  หน้า 1,11)
-
จ่อเรียกสอบเจ้าสัวบุญชัยกับอดีตภรรยาแจงปมบ้านหรู (ข่าวสด  12 มิ.ย. 60  หน้า 1,7)
-
DSIขนทัพใหญ่ลุยพังงาหวังรวบ'ธัมมี่'ไร้แม้เงา (ไทยโพสต์  10 มิ.ย. 60  หน้า 1,10)
-
คอลัมน์ รักชาติไทยด้วยใจอดทน: ยิ่งขุด ยิ่งเจอ วัดดัง..รับของโจร..ฟอกเงิน..รุกที่ (ไทยโพสต์  12 มิ.ย. 60  หน้า 6)
-
ก๊วนธัมมี่รุกป่าสงวน'โกถ้อง'ขายให้อดีตเมียเจ้าสัวดัง (ผู้จัดการรายวัน 360˚ 12 มิ.ย. 60  หน้า 1,11)
-
ดีเอสไอหอบหลักฐานเอาผิดนายทุนใหญ่ภูเก็ต ลุยคฤหาสน์รุกป่า ปลูกยอดเขาพังงาศรีวราห์บุกรีสอร์ทออกหมายจับแล้ว (คม ชัด ลึก  10 มิ.ย. 60  หน้า 1,4)
-
ค้นคฤหาสน์ล่าธัมมชโย ดีเอสไอเหลวไม่พบร่องรอย จ่อเอาผิดนายทุนชื่อดังภูเก็ตรุกป่า (โพสต์ทูเดย์ 10 มิ.ย. 60  หน้า B6)
-
ค้นคฤหาสน์เศรษฐีควานหาธัมมชโยทั้งบก-เรือ-อากาศ  (สยามรัฐ  10 มิ.ย. 60  หน้า 1,10)
-
ภาพข่าว: หารือ (มติชน  12 มิ.ย. 60  หน้า 12)
-
อดีตส.ส.เพชรบูรณ์โพสต์นโยบายทวงป่า (มติชน  10 มิ.ย. 60  หน้า 11)
-
ข่าวสดทั่วไทย: แม่ฮ่องสอน-ยึดไม้เถื่อน (ข่าวสด  10 มิ.ย. 60  หน้า 10)
-
คอลัมน์: เดินหน้าผ่าตำรวจ  (เดลินิวส์ 10 มิ.ย. 60  หน้า 14)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 09 มิถุนายน 2560
- ภาพข่าว: แวดวงทูเดย์: ติดฟิล์มให้โลก (มติชน 9 มิ.ย. 60  หน้า 15)
-
ภาพข่าว: ซอกแซก 108: ปลูกป่า (ข่าวสด 9 มิ.ย. 60  หน้า 24)
-
ภาพข่าว: รุกป่า (มติชน 9 มิ.ย. 60  หน้า 1)
-
รองมทภ.4-ผู้ว่าฯตรวจสอบรุกสมุย (มติชน 9 มิ.ย. 60  หน้า 8)
-
วิถียั่งยืน: ซีพีเอฟมุ่งมั่น 'รักษ์สิ่งแวดล้อม'อย่างยั่งยืนเดินหน้าสร้างความมั่นคงทางอาหารของโลก (มติชนสุดสัปดาห์ 9-15 มิ.ย. 60  หน้า 61)
-
สังคมสยามรัฐ (สยามรัฐ 9 มิ.ย. 60  หน้า 4)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 08 มิถุนายน 2560
- ภาพข่าว: คอลัมน์ สยามดารา Society: มอบกล้าไม้ (สยามกีฬา 8 มิ.ย. 60 หน้า 6)
-
ติดดาบ จนท. เชือดนายทุนรุกป่า จ่อคลอด พ.ร.บ. 3 ฉบับ จัดระเบียบ “คน-ป่า” อยู่ดีมีสุข (เดลินิวส์ 8 มิ.ย. 60 หน้า 2)
-
"ทับเบิกโมเดล" ต้นแบบฟื้นฟูพื้นที่เขาหัวโล้น (ไทยโพสต์ 8 มิ.ย. 60 หน้า 23)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 10 จาก 162

Video Streaming

ฮาร์ดคอร์ข่าว วันที่ 15 มิถุนายน 2559วิกฤติเขาหัวโล้นกับมาตรการจัดการผู้บุกรุกป่า

สืบค้นข้อมูล

­
­
­

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

ปฏิทินกิจกรรม

สิงหาคม 2017
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
ฐานข้อมูลรัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วารสารวนศาสตร์

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้4667
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้6269
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้10936
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา70412
mod_vvisit_counterเดือนนี้218127
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา372118
mod_vvisit_counterทั้งหมด19031885

ipv6 ready
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 อีเมล: [email protected]