English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1954

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ส่วนหน้า จ.ลำปาง เพื่อเป็นการขยายฐานกำลังในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1955

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการนิเทศและติดตามการดำเนินงานชุดปฏิบัติการ คทช.อำเภอ ท้องที่จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันพุธที่16 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1952

News image

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจราชการ และพบปะประชาชน ในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1953

News image

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจราชการ พบปะประชาชน ในพื้นที่ จ.ลำปาง และร่วมเป็นสักขีพยานในโอกาสที่ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 4 จังหวัด เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1951

News image

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “เด็กไทย ใจอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม” ณ บริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1950

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารในสังกัด ทส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1948

News image

พลเอกสุรศักดิ์ การญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานการประชุมติดตามงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุม ครม.สัญจร ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1949

News image

พลเอกสุรศักดิ์ การญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานเปิดงานนวัตกรรมก้าวหน้า ประชารัฐร่วมใจ ขจัดภัยไฟป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่า ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1947

News image

พลเอกสุรศักดิ์ การญจนรัตน์ รมว.ทส. แสดงปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อความสุขของคนไทย” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1946

News image

นายขวัญชัย ดวงสถาพร ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ เปิดการประชุมและร่วมหารือคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ณ ห้องประชุม 2ชั้น 4 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news2054

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมหารือการจัดงานมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า จังหวัดแพร่ เมื่อพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2053

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมและการซักซ้อมการจัดพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่าส่วนหน้า (ศปก.พป. ส่วนหน้า) และพิธีเปิดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม ศปก.พป. ส่วนหน้า อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2052

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ร่วมงาน “การตรวจเยี่ยม มอบของขวัญ และอวยพรปีใหม่ ปี 2562 ของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด” ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จ.จันทบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2051

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2049

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมพิธีทำบุญใส่บาตร พระสงฆ์ 39 รูป เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธี เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

Activity News

2015

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ เข้าร่วมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่าและจะทำแนวกันไฟ2แผ่นดิน(ไทย-เมียนมา) โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ณ ฐานปฎิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน(ปางโยน)บ้านรวมไทย จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2... อ่านเพิ่มเติม...

2014

News image

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดเจ้าหน้าที่จิตอาสา ในรอบเช้าจำนวน 28 รายปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ประจำพื้นที่จำนวน 16 จุด ภายในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ บริเวณลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 25... อ่านเพิ่มเติม...

2013

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ “7 สี คิดดี คิดส์เดย์” ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7HD ณ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562... อ่านเพิ่มเติม...

2012

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมป่าไม้ เนื่องในโอกาสเดินทางเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมป่าไม้ โดยมีผู้บริหารกรมป่าไม้ ข้าราชการ และพนักงานกรมป่าไม้ ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดี เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2... อ่านเพิ่มเติม...

More in: 2553

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้


 
สรุปข่าวประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
There are no translations available.

- คทช.ผลักดันโมเดล 'แม่แจ่ม' สร้างการปฏิบัติแบบครบวงจร (คม ชัด ลึก 14 พ.ย. 61 หน้า 9)
-
ป่าไม้ยกเลิกสำเนา'บัตรประชาชน' อำนวยความสะดวกติดต่อราชการ (มติชน  14 พ.ย. 61  หน้า 7)
-
ลำปางรณรงค์ไม่เผาป่าดอยพระบาท (เดลินิวส์ 14 พ.ย. 61  หน้า 15)
-
ป่าไม้สั่งรื้อ24รีสอร์ต-โรงแรม รุกป่าโครงการหลวงดอยอ่างขาง (มติชน 14 พ.ย. 61  หน้า 7)
-
เล่นงาน24รีสอร์ต (ไทยรัฐ 14 พ.ย. 61  หน้า 1,12)
-
ยื่นนส.ผู้ว่าฯรอเอกสารสิทธิที่ดินร่วม 50 ปี (ไทยรัฐ 14 พ.ย. 61  หน้า 22)
-
ระยองผวาอีอีซียึดที่ดินทำกิน (มติชน 14 พ.ย. 61  หน้า 8)
-
นอภ.ภูซางสอบตัดไม้กระยาเลย (มติชน 14 พ.ย. 61  หน้า 11)
-
ภาพข่าว: ซักซ้อมดับไฟป่า (ไทยรัฐ 14 พ.ย. 61  หน้า 22)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
There are no translations available.

- ภาพข่าว: ที่นี่ กม.4.5: ถวายผ้าพระกฐิน (คม ชัด ลึก 13 พ.ย. 61 หน้า 10)
-
ภาพข่าว: ที่นี่ กม.4.5: ตรวจเยี่ยม (คม ชัด ลึก 13 พ.ย. 61 หน้า 10)
-
รื้อ23รีสอร์ต ดอยอ่างขาง (ไทยรัฐ 13 พ.ย. 61  หน้า 1,12)
-
สั่งรื้อโรงแรมรีสอร์ทรุกป่าดอยอ่างขาง (โพสต์ทูเดย์ 13 พ.ย. 61  หน้า B10)
-
ปตท. สืบสานพระราชปณิธาน สานพลังพิทักษ์ป่า คืนพื้นที่สีเขียวสู่สังคม (เดลินิวส์ 13 พ.ย. 61  หน้า 28)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 09 พฤศจิกายน 2561
There are no translations available.

- คสช.เปิดทาง2,700ชุมชน แจกที่รุกป่า5.9ล้านไร่ (เดลินิวส์ 9 พ.ย. 61 หน้า 1,13)
-
กรมป่าไม้ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้านติดต่อราชการ (คม ชัด ลึก 9 พ.ย. 61 หน้า 9)
-
ตม.จันทบุรีจับขบวนการมอดไม้ ขนไม้พะยูงส่งให้นายทุนกัมพูชา (สยามรัฐ 9 พ.ย. 61 หน้า 14)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2561
There are no translations available.

- พลิกโฉมเกษตร "แม่แจ่ม" สร้างป่าสร้างรายได้ (ไทยรัฐ 10 พ.ย. 61  หน้า 12)
-
ปั่น2แผ่นดินรณรงค์พิทักษ์ป่าไม้ (เดลินิวส์ 12 พ.ย. 61  หน้า 13)
-
ภาพข่าว: จัดที่ดินทำกิน (คม ชัด ลึก 10 พ.ย. 61 หน้า 10)
-
ปตท. รวมพลราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า สืบสานงานพิทักษ์ผืนป่า (ไทยโพสต์ 12 พ.ย. 61  หน้า 12)
-
ทส.ถกรับมือไฟป่าเหนือ-ฝุ่นจิ๋วกทม. (เดลินิวส์ 12 พ.ย. 61  หน้า 3)
-
ผุดจุดชมวิว'อัยเยอร์เวง'ทะเลหมอกชายแดนใต้ เร่งขยายรันเวย์'เบตง' ศอ.บต.รองรับท่องเที่ยว (แนวหน้า 11 พ.ย. 61  หน้า 1,2)
-
สกู๊ปพิเศษ: ก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง-จุดชมวิวทะเลหมอกแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สยามรัฐ 12 พ.ย. 61  หน้า 7)
-
จากปลูกป่าออนไลน์กลายเป็นป่าต้นน้ำ (ไทยโพสต์  12 พ.ย. 61  หน้า 17)
-
ปรับทีโอทีเน็ตชายขอบสะดุด (โพสต์ทูเดย์ 12 พ.ย. 61  หน้า A5)
-
ข่าวสดทั่วไทย: ตร.สั่งลุยล้างแก๊งไม้พะยูง  (ข่าวสด 10 พ.ย. 61  หน้า 11)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 08 พฤศจิกายน 2561
There are no translations available.

- คอลัมน์: สังคมทั่วทิศ (ไทยรัฐ 8 พ.ย. 61 หน้า 22)
-
รร.ดังเกาะสมุยรุกหาด-จี้รื้อถอน30วัน (มติชน 8 พ.ย. 61 หน้า 11)
-
ข่าวสดทั่วไทย: ทำกำแพงล้ำหาดสมุย (ข่าวสด 8 พ.ย. 61 หน้า 12)
-
ข่าวสั้น: จับ2หนุ่มลอบตัดไม้พะยูงอุทยานฯ (แนวหน้า 8 พ.ย. 61 หน้า 2)
-
สั่งปิดเกาะจิกรีสอร์ทรุกป่า (มติชน 8 พ.ย. 61 หน้า 7)
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 233

สืบค้นข้อมูล

­
­
­

Log in

password? username? Register  

ปฏิทินกิจกรรม

January 2019
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Thailand Research Expo
National Research Council of Thailand > Splash_KingR10
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สาระดี ๆ จากศาลปกครอง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วารสารวนศาสตร์

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2734
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้11262
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้22929
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา68728
mod_vvisit_counterเดือนนี้191272
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา268422
mod_vvisit_counterทั้งหมด24969477

ipv6 ready

brike*ลดเลิก